Книжки по товарознавству

Обробка пластичним деформуванням

Зрезарцев. Товарознавство сировини та матеріалів

Більшість металевих сплавів здатні незворотньо змінювати свою форму під дією зовнішніх сил без руйнування-пластично деформуватись. Обробка металів тиском забезпечує отримання заготовок і виробів за рахунок пластичності матеріалів та їх здатності деформуватись під дією зовнішніх сил.
При обробці тиском деформації відбуваються як в зернах (кристалах), так і по границям зерен. Самі зерна частково змінюють свою конфігурацію і розміри, частково руйнуються і подрібнюються (мал.4.1). При цьому механічні та фізико-хімічні властивості змінюються, а саме:
Збільшуються — твердість, міцність, крихкість, електричний опір. Зменшується — пластичність, в'язкість, електропровідність, корозійна стійкість. Таку зміну властивостей, пов'язану з деформуванням, називають наклепуванням, а структуру-неврівноваженою.

Пластичність оброблюваних матеріалів залежить від природи метала або сплава, хімічного складу, структури, механічних властивостей, температури, швидкості та ступеню деформації.
Пластична деформація може бути холодною або гарячою. При холодній деформації міцність і твердість підвищуються, пластичні властивості зменшуються, а структура металу стає дрібнозернистою і рядковою. З підвищенням температури пластичність зростає, а міцність та опір деформаціям зменшуються. При гарячій обробці тиском металів нагрітих до темперетури більшій або рівній температурі рекристалізації одночасно відбуваються процеси подрібнення зерен і відновлення властивостей. Структура залишається дрібнозернистою.
Обробка методами пластичного деформування прогресивна, економічна та високоефективна. Вона розвивається в напрямку максимального наближення форм і розмірів заготовок до форми і розмірів деталі, що забезпечує краще використання металу, зниження собівартості наступної обробки різанням і зменшує собівартість продукції. Сортамент металовиробів класифікують за ознаками: за призначенням (загального призначення та спеціальні); за видом вихідного матеріала (чавунні, алюмінієві, латунні, бронзові,титанові та інші);
за способом виготовлення (литі, ковані, штамповані, пресовані, отриманні прокочуванням або волоченням та іншими способами);
по виду покриття (оцинковані,нікельовані, хромовані, покриті полімерами та інші);
по виду поставки (термічно обробленні-відпалені, загартовані, нормалізовані, відпущені, термічно необроблені);
за видом викінчувальної обробки (шліфовані, поліровані, галтовані, чорні);
за точністю виготовлення (грубі, нормальні, точні). До номенклатури металовиробів входять такі групи виробів: сортовий і листовий прокат, смуги і стрічка, труби, дріт, сітки, канати, ланцюги і кріпильні вироби.
До основних видів обробки пластичним деформуванням відносять прокочування, волочення, пресування, кування, об'ємне та листове штампування.Продукція прокочування
Прокочування — обробка металів тиском шляхом пропускання між валками прокатного стану які обертаються відливок (заготовок), що пластично деформуються, зменшуються по товщині, збільшуються у довжину і набувають потрібної форми (мал.4.2).

Вихідний матеріал для прокочування-відливки вагою до 25т і більше з яких виготовляють заготовки для прокочування: — блюми, сляби, сутунки та для труб.
Блюм (блум,блумс) — квадратна заготовка з розміром від 350x350мм до 150x150мм яку отримують на спеціальних прокатних станах-блюмінгах і використовують для виробництва сортового прокату. Сляби — прямокутна заготовка з співвідношенням b:h>15 яку отримують на спеціальних прокатних станах-слябінгах і використовують для виробництва листового прокату. Сутунка — прямокутня заготовка товщиною Ь=4>22мм та шириною Ь=150..730 мм яку використовують для виробництва листового прокату. Для виробництва труб використовують заготовки круглої або багатогранної форми.
Прокочування біває холодним (більш точне) та гарячим. Сортамент проката визначається сукупністю профілів і розмірів прокатаного метала. Профіль — форма прокатаного метала у розрізі. В залежності від розмірів сортовий прокат поділяють на: Крупносортовий — > 100мм Середньосортовий — 38>100мм Дрібносортовий — 10м. Прокат діаметром до 9мм включно поставляють у мотках.

Листовий поділяють на:
— листову сталь плоску та фігурну;
— алюмінієві, мідні, латунні листи;
— листи з важких і легких металів.
За товщиною листова сталь буває тонколистовою (S4,0). Сортамент сталевого листового проката поділяється за призначенням, видом прокату, видом покриття, товщині листа, схильності до витяжки, стану поставки. В залежності від товщини випускають в листах або рулонах. Основні різновиди: горячекатана, холоднокатана,тонколистова покрівельна, двохшарова, трьохшарова горячекатана листова та широкострічкова, декапірована (на поверхню ненесений шар іншого метала), електротехнічна тонколистова, товстолистова, корозійностійка, жаростійка, жароміцна та інші.
При замовленні сталевого простого сортового проката вказують його вид,основні розміри, марку сталі, стандарти та інші відомості:

При замовленні сталевого фасонного сортового проката вказують його вид, основні розміри, марку сталі, стандарти ти інші відомості:

До трубного сталевого проката відносять труби зварні та безшовні. Вони характеризуються зовнішнім діаметром, товщиною стінки, маркою матеріала та довжиною.

Ви бачите тільки 42% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.