Книжки по товарознавству

Електрозварювання

Зрезарцев. Товарознавство сировини та матеріалів

Джерело тепла при дуговому електрозварюванні-електрична дуга між електродом і заготовкою. Електрична зварювальна дуга —потужний електричний розряд в сильно іонізованому середовищі. Іонізація відбувається при запалюванні дуги і підтримується в процесі її горіння.Запалювання дуги починається з короткого замикання електрода з виробом. Метал в місці контакту розплавляється і створює рідку перемичку. При відведені електрода перемичка розтягується, перегрівається і утворює стовп іонізованих газів, який проводить електричний струм. Температура стовпа дуги залежить від матеріалу електрода та складу іонізованих газів.
Електрозварювання здійснюється способами:
Спосіб М.М.Бенардоса (мал.5.1).Використовують електрод що не плавиться (вугільний, вольфрамовий, графітовий). Застосовують, переважно, постійний струм. Якщо на електрод подають(-),то таке зварювання вважають в прямій полярності, а якщо (+)-у зворотній. Присадний матеріал плавиться теплом дуги і заповнює спільну ванну змішуючись з основним металом.
Спосіб М.Г.Славянова (мал.5.2).Використовують металевий електрод що плавиться. Застосовують постійний або змінний струм. Металевий електрод являється одночасно і присадним матеріалом. При зварюванні постійним струмом дуга горить стабільно, а при зварюванні змінним-постійно переривається. Для забезпечення стійкого горіння дуги потрібно щоб струм і напруга були в певній залежності між собою. Це забезпечується вольтамперними характеристиками джерел живлення.

Голі електроди не забезпечують стабільності горіння дуги і не захищають розплавленний метал від дії атмосфери. Електроди повинні забезпечувати хороше формування зварювального шва, отримання зварного швазаданого хімічного складу, стабільність електричної дуги, хорошу відокремлюваність шлаку, високу продуктивність зварювання при будь-якому просторовому положенні.

Для підвищення якості дуги та зварювання на електроди наносять покриття: тонке (0,1>0,3мм на сто- рону);середнє, товсте та дуже товсте (>3,0 мм на сторону).
Тонке (іонізуюче) покриття підвищує стійкість горіння дуги, але не захищає
метал від зовнішнього середовища. Тому його використовують для маловідповідальних швів.
Інші види покриття створюють газошлаковий захист зони зварювання. До складу покриття входять такі компоненти:
— шлакоутворюючі (титановий концентрат,польовий шпат,каолін,крейда і т.д).При плавленні вони утворюють шлаки,які захи щають розплав від атмосферного впливу;
— газоутворюючі (крохмаль,целюлоза,мармур і т.д). При їх плавленні або згорянні утворюються гази, які захищають зону зварювання від атмосферного впливу;
— стабілізуючі (сполуки калія,кальція і натрія)
— розкислюючі (феромарганець, феротитан, феросиліцій, алюміній і т.д). При плавленні вони відновлюють окисли металів;
— легуючі (ферохром,феротитан,феровольфрам і т.д).їх вводять до складу покриття електродів для зварювання легованої сталі з врахуванням інтенсивності вигоряння хімічних елементів;
— зв'язуючі — рідке скло.
Зварювальний електрод-металевий дріт з нанесеним на його поверхню покриттям. Властивості електродів визначаються хімічним складом дроту і покриття. Хімічний склад дроту вибирають у відповідності з хімічним складом і властивостями метала зварюваного виробу. Сталевий зварювальний дріт (75марок дроту діаметром 0,3>12мм) маркують літерами і цифрами, наприклад Св-08,Св-12,Св- ЗОХГСА і т.д. Перші дві літери «Св» позначають призначення дроту—для виготовлення зварювальних електродів. Наступні дві цифри і літери з цифрами аналогічні маркуванню якісної конструкційної сталі.
За призначенням металеві електроди поділяються на групи:
— для зварювання конструкційної і легованої сталі;
— для зварювання чавуну;
— для зварювання кольорових металів і сплавів;
— для наварювання.
Електроди для зварювання конструкційної сталі класифікують за механічними характеристиками метала шва зварного з'єднання (15 типів).їх маркують літерою «З» і і двома-трьома цифрами гарантованої межі міцності метала шва при розтягуванні (кг/мм2). Металевий стержень і покриття разом створюють відповідний ТИП електрода.До одного типу електрода можуть відноситись одна або декілька марок електродів.Склад електродного покриття встановлюють у відповідності з хімічним складом металів електрода та вироба. За покриттям електродам встановлюють МАРКУ (промислове позначення): УОНИ-13,ОММ- 5,ЦМ-7,АНО~6 тощо. Літери позначають основні складові покриття:
— рудно-кисле (Mn0,Si02, ЕеО)-ОММ-5,ЦМ-7 (типА);
— фтористо-кальцієве (СаЕ2,СаСо3,)-УОНИ-13,ЦЛ-18 (тип Б);
— рутилове (Ті02)-ЦМ-9,03С-3,03С-4 (тип Р);
— органічне (крохмаль,целюлоза)-ОМА-2,ОЗЛ~3 (типД)
Маркування електродів для зварювання конструкційної сталі
складається з позначення марки електрода, його типа, діаметра дроту, типа покриття та стандарту, наприклад:

Э46 - тип електрода;
А — підвищені пластичні властивості метала шва;
УОНИ-13/45 — марка електрода;
3,0 — діаметр електрода,мм;
У — для зварювання вуглецевої і низьколегованої сталі;
Д2 — з товстим покриттям другої групи;
432(5) — група індексів, що характеризують наплавлений метал і метал шва, а саме:
43 — індекс опору при розтягуванні;
2 — індекс видовження;
5 — індекс ударної в'язкості;
Б — тип покриття (основне);
1 — для зварювання у всіх просторових положеннях;
0 — на постійному струмі зворотньої полярності»

Ви бачите тільки 49% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.