Книжки по товарознавству

Термічна обробка (ТО)

Зрезарцев. Товарознавство сировини та матеріалів

Основним способом що дозволяє змінювати структуру, а отже і властивості, є термічна обробка. Вона являє собою сукупність операцій нагрівання, витримки та охолодження проведених у певній послідовності, з певною швидкістю для зміни внутрішньої будови сплава та отримання потрібних властивостей. Для зміни властивостей необхідно щоб в результаті термічної обробки в сплаві відбулись зміни викликані, в першу чергу, фазовими перетворенями.
Всі види термічної обробки поділяються на такі групи:
Відпалювання І роду. Воно не пов'язане з фазовими перетвореннями у твердому стані. Полягає у нагріванні до певної температури, витримці та наступному повільному охолодженні (в печі) з метою отримання більш рівновісної структури, ліквідації або зменшення хімічної неоднорідності та зменшення внутрішнього напруження.
За рахунок прискорення теплового руху атомів відбуваються процеси переходу з нестійкого стану в стійкий з утворенням рівновісної (ненапруженої) структури без перекристалізації.
Розрізняють такі види:
Дифузійне (гомогенізаційне) відпалювання проводять для вирівнювання хімічного складу фасонних відливок, переважно з легованої сталі, за рахунок інтенсифікації дифузійних процесів;
Рекристалізаційне відпалювання проводять після холодної пластичної деформації для зняття наклепування та отримання рівно- вісного стану сплаву;
Для зняття напруження проводять після кування, зварювання, штампування і т.п.
Відпалювання II роду. Воно пов'язане з фазовим перетворенням у твердому стані при нагріванні та охолодженні. Швидкість нагрівання та охолодження і тривалість витримки при певній температурі мають першочергове значення. Фазові перетворення (перекристалізація) визначають цільове призначення.
Розрізняють такі види:
Неповне відпалювання проводять для повної перекристалізації евтектоїдної та заевтектоїдної сталі та створення зернистої структури. Доевтектоїдні сталі такому відпалюванню піддають рідко, бо відбувається неповна перекристалізація.
Повне відпалювання проводять для створення дрібнозернистої структури у виробах з доевтектоїдної сталі. Заевтектоїдну сталь повному відпалюванню не піддають.
Ізотермічне відпалювання проводять для створення однорідної структури у виробах з легованої сталі. Після витримки при потрібній температурі вироби охолоджують на повітрі.
Нормалізаційне відпалювання (нормалізація) проводять для виправлення структури перегрітої та литої сталі, подрібнення зерна, зниження твердості та загального поліпшення структури перед загартовуванням.

Ви бачите тільки 42% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.