Книжки по товарознавству

Неорганічні кислоти, луги та солі

Зрезарцев. Товарознавство сировини та матеріалів

Кислоти — речовини, які містять водень і при електролітичній дисоціації утворюють іони водню. У водних розчинах кислоти дисоціюють на іони водню та кисневий залишок. Кількість атомів водню, здатних замінюватись металами з утворенням солей, визначає основність кислот. їх класифікують за певними ознаками (мал. 8.1).
Серед 22 видів неорганічних кислот найбільше значення мають сірчана, соляна, азотна та фосфорна кислоти.
Сірчана кислота (H2S04). Безводна сірчана кислота важка (1850 кг/м3 при t=0 °С) безколірна та масляниста рідина. Змішується з водою і з S03 у будь якому співвідношенні. Її використовують у виробництві мінеральних добрив, різних солей, для очищення поверхонь металічних виробів перед нанесенням гальванічного покриття, у виробництві штучних і синтетичних волокон, для очищення нафтопродуктів тощо. Концентрована сірчана кислота реагує майже з усіма металами і створює кислі (гідросульфати) або середні (сульфатні) солі.
Сировина для виробництва сірчаної кислоти піріт Fe2S (сірчаний колчедан), сірководень H2S, побічні продукти виробництва кольорових металів і коксу та вільна сірка.

Луги — гідроксиди лужних і лужноземельних металів, що розчиняються у воді. В залежності від числа гідроксильних груп ОН луги поділяються на однокислотні (NaOH ) та багато кислотні (Са(ОН)2). Найбільш поширеними лугами є їдкий натрій NaOH та їдкий калій КОН.
їдкий калій отримують електролізом водного розчину КС1. Використовують для виготовлення електролітів лужних акумуляторів, виробництва рідкого мила, тощо. Випускають у вигляді: твердої речовини (марка А-95%, марка Б-93%) або рідини (марка В-52%, марка Г — 50%).
Твердий їдкий калій — біла кристалічна речовина, що легко розчиняється у воді та спирті. Руйнує тваринні та рослинні тканини, роз'їдає скло та порцеляну.
їдкий натрій (каустична сода) отримують електролізом водного розчину NaCl. Переважно використовують у виробництві штучних волокон. Електроліз здійснюють способами: діафрагмовим, ртутним і мембранним. Маркування відображає агрегатний стан і спосіб отримання. Випускають марок: ТР-(98,5%), ТХ-1 (97%), ТХ-2(96%), ТД (94%), РР(42%), РХ-1(45%), РХ-2(43%), РДУ(50%), РД-1(44%), РД-2(42%). Літери у маркуванні: ТХ — твердий хімічний, TP — твердий ртутний, PP. — розчин ртутний, РД — розчин діафрагмений. Солі — хімічні сполуки, які мають вигляд кристалічної речовини і утворюються шляхом заміщення водню металами в кислотах. Солі бувають:
Нормальними — продукти повного*заміщення атомів водню в кислоті атомами металу (CuS04, A1(N03)3, FeS04, CuCl, тощо);
Кислими — продукти часткового заміщення атомів водню в кислоті атомами металу (NaHS04, КН2Р04, Са(НС03)2, тощо );
Основними — продукти часткового заміщення гідроксильних груп в молекулах основ на кислотні залишки (А1(ОН)3, Си(ОН)2 тощо).
Солі також бувають подвійними, змішаними, та комплексними. Розрізняють види солей: кальцинована, питна та кристалічна сода, нашатир, хлорне вапно, біхромат калію, бура технічна тощо.

Ви бачите тільки 33% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.