Книжки по товарознавству

Пластмаси

Зрезарцев. Товарознавство сировини та матеріалів

За останні роки бурхливо розвивались різні галузі промисловості пов'язані з виробництвом синтетичних матеріалів, які відзначаються високою економічною ефективністю використання, універсальністю своїх властивостей, можливістю доступними і високопродуктивними методами виготовляти різноманітні вироби. Ці матеріали спроможні замінити традиційні через специфічні фізико-хімічні властивості. Полімери і пластмаси
До синтетичних матеріалів відносять полімери і пластмаси на їх основі. На сьогодні вони найважливіше джерело економії багатьох дефіцитних природних матеріалів, особливо кольорових металів і сплавів.
Полімери — хімічна сполука, молекули якої складаються з багаторазово повторюваних (регулярно або нерегулярно) атомних угруповань (елементарних ланок) одного типу структури, з'єднаних хімічними зв'язками в ланцюги різної будови і різної кількості ланок.
Свою назву отримали від грецького слова «полі», що означає «багато». Полімери відносять до спеціального класу органічних сполук з великою молекулярною масою. Вони складаються з великої кількості одиничних структурних ланок — мономерів. Кількість ланок у макромолекулі впливає на властивості речовини.

Сополімери — хімічна сполука молекули якої складаються з елементарних ланок (мономерів) двох або більше типів структур.
Більшість полімерів і сополімерів у твердому стані мають частково кристалічну будову і відзначаються підвищеною твердістю, міцністю та теплостійкістю.
Полімерні матеріали і пластмаси на їх основі відзначаються певними позитивними і негативними властивостями. До основних переваг відносять: малу щільність, хімічну стійкість, високі електроізоляційні властивості, механічну міцність, антифрікційні та функційні властивості, оптичні та напівпровідникові властивості, технологічність виготовлення деталей та виробів і необмеженість ресурсів сировини. До недоліків відносять низьку теплопровідність, низьку твердість і жорсткість, повзучість, старіння під впливом тепла та світла, погіршення зовнішнього вигляду при підвищених температурах.
Полімерні матеріали класифікують за ознаками :
1. За походженням їх поділяють на:
природні — рослинні та тваринні білки (альбумін, казеїн, глобулін), вуглеводи (целюлоза, крохмаль), шкіра, каучук, вовна тощо;
хімічні — поділяють на штучні та синтетичні. Штучні отримують з речовин природного походження (з деревини — целюлозу, з каучукових дерев — каучук). Синтетичні отримують шляхом синтезу з мономерів
2. За хімічним складом поділяють на органічні (сполуки вуглецю з органічними елементами), неорганічні (сполуки селена, сірки тощо) та елементоорганічні.
3. За структурою макромолекули поділяють на лінійні (атоми в молекулі розташовані у вигляді довгого ланцюгу) — целюлоза, природний каучук;
розгалужені (мають відгалуження від основного ланцюгу молекули) — крохмаль, поліметилметакрилат; просторові (містки складаються з атомів або груп атомів)
4. За хімічним складом основного ланцюга поділяють на карболанцюгові (головний ланцюг складається з атомів вуглецю) та гетероланцюгові (в головному ланцюгу крім атомів вуглецю містяться атоми кисню, азоту, сірки тощо).
5. За характером розміщення елементарних ланок поділяються на нерегулярні, регулярні та стереорегулярні.
6. За поведінкою при нагріванні поділяють на:
термопластичні (термопласти) — при нагріванні розм'якшуються, піддаються повторній тепловій обробці, а при охолодженні знову твердіють і відновлюють майже повністю всі свої властивості.
термореактивні (реактопласти) — при нагріванні розм'якшуються, стають в'язкими, а потім змінюють свою будову і стають твердими і неплавкими.
7. За способом отримання розрізняють:
полімеризацію — реакція багаторазового з'єднання молекул одного мономера без виділення побічних низькомолекулярних продуктів. Утворюваний полімер має такий же елементарний склад, що і вихідні мономери. В залежності від методу виділення полімера розрізняють способи полімеризації: блочний, суспензійний, емульсійний, у розчині та у газовій фазі. Отримують поліетилен, полівінілхлорид, полізопрен, тощо. Якщо взаємодіють молекули двох і більше мономерів, то процес називають співполімеризацією.
поліконденсація — реакція багаторазового з'єднання молекул однакового або різних мономерів, який супроводжується виділенням побічної продукції (води, спирту, аміаку тощо). Утворений полімер відрізняються за складом від вихідних мономерів. Отримують поліефіри, поліаміди, амінопласти тощо.
Пластмаси — тверді полімерні композиційні матеріали, які завдяки своїй пластичності, здатні під впливом тепла і тиску приймати та стійко зберігати набуту форму. Компоненти пластмас ( мал. 8.2):

— смоли — високомолекулярні сполуки (полімери), які являються основою пластмас;
— наповнювачі — надають пластмасі міцності, теплостійкості, підвищують електроізоляційні, фрікційні та антифрікційні властивості, знижують вартість пластмас. Вони бувають у вигляді органічних речовин (деревне борошно, целюлоза, бавовняні відходи тощо) та неорганічних (азбест, графіт, скловолокно тощо);
— пластифікатори — збільшують еластичність, гнучкість і морозостійкість пластмас, зменшують їх крихкість (дибутилфталат, трикрезолфосфат тощо);
— стабілізатори — уповільнюють старіння пластмас (феноли, газова сажа тощо);
— антистатики — зменшують електризацію пластмас при виготовленні виробів і використанні та запобігають появі значного статичного заряду електрики;
— антипірени — зменшують здатність горіти або запобігають загорянню пластмас;
— газоутворювачі — речовини, які при нагріванні розкладаються, утворюючи газонаповнені пластмаси;
— фарбники — використовують для виробництва кольорових пластмас.
Вироблювані пластмаси класифікують за певними ознаками:
1. За хімічною природою полімерів поділяють на класи:
Клас А — пластмаси на основі високомолекулярних сполук, отриманих ланцюговою полімеризацією (поліетилен, поліпропілен, вініпласт, полістирол тощо);
Клас Б — пластмаси на основі високомолекулярних сполук, отриманих поліконденсацією або ступінчастою полімеризацією (феноп- ласти, поліаміди, амінопласти тощо);
Клас В — пластмаси на основі хімічно модифікованих природних полімерів (целулоїд тощо);
Клас Г — пластмаси на основі асфальтів (бітумопласти).
2. За здатністю деформуватись при нагріванні поділяють на термопластичні та термореактивні.
3. За діелектричними властивостями — поділяють на неполярні (нейтральні) та полярні (електропровідні).
4. За фізико-механічними властивостями при звичайній температурі поділяють на жорсткі, напівжорсткі, м'які та еластичні.
5. За видами наповнювачів бувають з порошковим, волокнистим, листовим і газоповітряним наповнювачем або без них.
6. За призначенням пластмаси бувають:
силовими — призначені для виготовлення деталей, які сприймають навантаження;
удароміцними — призначені для виготовлення деталей, які працюють при ударних навантаженнях;
термо-, радіаційно-, тропіко-, вібро-, тепло-, звуко— і вологостійкі, електроізоляційні, оптичні, декоративні тощо.
7. За використанням пластмаси бувають:
сировинні — випускають у вигляді гранул, порошків, таблеток для виготовлення виробів пресуванням, екструзією тощо;
конструкційні — випускають у вигляді листів, стержнів, пластин, плівок тощо, з яких різними методами обробки виготовляють заготовки та деталі.Сировинні пластмаси
До основних видів сировинних пластмас відносять:
Поліолефіни — полімери отримані полімеризацією етилену, пропілену тощо. Відзначаються низькою щільністю (до 970 кг/м3), добре фарбуються, хімічно стійкі, нешкідливі для природи, мають високі діелектричні властивості (в тому числі у високочастотній техніці), легко переробляються всіма відомими технологіями. Основний представник цього виду — поліетилен. В залежності від умов полімеризації випускають поліетилен високого тиску (П9ВД) і низького тиску (П9НД). ПЗВД називають також поліетиленом низької щільності (ПНП), а (ПЗНД) поліетиленом високої щільності (ПВП).
Поліетилени випускають у вигляді базових марок і композицій. Маркування базових марок складається з найменування «Поліетилен» і цифр:

Ви бачите тільки 30% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.