Книжки по товарознавству

Властивості будівельних матеріалів і виробів

Зрезарцев. Товарознавство сировини та матеріалів

Використовуємі будівельні матеріали відзначаються різноманітними властивостями, які визначають їх якість та застосування. За родом ознак основні властивості будівельних матеріалів поділяють на:
1. Фізичні властивості. Характеризують будову матеріла та його відношення до фізичних процесів навколишнього середовища. До них відносять:
Щільність — маса одиниці об'єму матеріалу у абсолютно щільному стані. Розділяють абсолютну (кг/м3) та відносну щільність (співвідношення щільності матеріалу до щільності води).
Об'ємна маса (насипна щільність) — маса одиниці об'єму матеріалу в його природному стані (з порожнинами у матеріалі та між зернами, або шматками).
Пористість — ступінь заповнення об'єму матеріалу порожнинами. На властивості матеріалу впливає на тільки ступінь пористості, а і розмір та характер порожнин. Пористість ^визначає водопоглинання, водопроникність, морозостійкість, міцність та теплопровідність матеріалу.
Поглинання — здатність матеріалів поглинати воду і втримувати її. Розрізняють (водопоглинання) по об'єму та масі:

де:
m1 — маса зразка насиченого водою, г
m — маса сухого зразка, г
v — об'єм зразка у сухому стані, см3
Гігроскопічність — здатність пористих матеріалів поглинати певну кількість води у вигляді водяної пари при підвищеній вологості повітря.
Водопроникність — здатність матеріалу пропускати воду під тиском. Вона характеризується кількістю води, що проходить через зразок матеріалу площею 1 см2 за 1 годину під тиском 1 МПа.
Теплоємкість — здатність матеріалу поглинати певну кількість тепла при нагріванні та віддавати його. Характеризується кількістю тепла (Дж) необхідного для натрівання 1 кг матеріала на 1 °С.
Теплопровідність — здатність матеріалу передавати тепло через товщу від однієї поверхні до іншої. Характеризується коефіцієнтом теплопровідності, який показує кількість тепла, що проходить через зразок товщиною їм площею їм2 протягом 1 години при різниці температур на протилежних сторонах зразка 1 °С.

Ви бачите тільки 35% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.