Книжки по товарознавству

Природні кам'яні матеріали

Зрезарцев. Товарознавство сировини та матеріалів

Природними кам'яними матеріалами називають матеріали і вироби отримані тільки механічною обробкою гірських порід. Породи невисокої та середньої твердості видобувають за допомогою каменерізальних машин. Тверді породи видобувають буро-клиновим або буро-підривним способом.
Природні кам'яні матеріали і вироби з них класифікують за ознаками:
Ступінь обробки:
— грубооброблені (щебінь, гравій, бутовий камінь, бруківка);
— пиляні штучні вироби (плити, блоки);
— архітектурні деталі (вироби різної форми);
За призначенням:
— кам'яні матеріли та вироби для кладки, зонішнього або внутрішнього облицювання;
— виконання покрівлі, підлог та інших необпалювальних матеріалів;
— жаро— та хімічно стійких матеріалів і виробів;
— зведення гідротехнічних споруд;
За ознакою споживання поділяють на:
— будівельні матеріали;
— облицювальні матеріали;
За об'ємною вагою:
— важкі (більше за 1800 кг/м3);
— легкі;
За міцністю при стискуванні поділяють на марки М4...М1000 (до 1000МПа),
За морозостійкістю поділяють на марки МР310...МР3500.
При класифікації гірських порід враховують умови їх утворення (мал. 9.1)

Вивержені (магматичні, первинні) породи утворились при охолодженні та твердіннні магми у земній корі або на її поверхні. Глибинні гірські породи утворились при повільному охолодженні магми у земній корі під значним тиском. За таки умов утворення вони мають рівномірну кристалічну структуру (граніт, сієніт, діореї, лабрадор). їх використовують як облицювальний матеріал. Масивні вилиті породи утворились при швидкому охолодженні магми на поверхні землі. За таких умов повна кристалізація не завершується (порфір, бальзат, діабаз). З них виготовляють штучні камені, плити та використовують для кам'яного лиття. Вулканічні виверження породи утворились з дрібних часток лави, викинутої на поверхню землі. Пухирці газів надають таким породам склоподібну пористу будову. Ці породи можть бути у простому стані (вулканічні піски, пемза) або зцементованими (туф). З таких матеріалів виготовляють мінеральні в'яжучі мінерали, наповнювачі легких бетонів, облицювальні вироби, крупні стінові блоки.
Осаджені (вторинні) породи утворюються при руйнуванні (вивітрюванні) певних порід під впливом зовнішніх умов. За характером утворення та складу такі породи поділяють на хемогенні та органогенні. Механічні відкладення — грубі продукти механічного руйнування порід під впливом різких змін температур, впливу води і вітру. Вони являють собою суміші з окремих зерен зруйнованої первинної гірської породи, які, інколи, зцементовані різними природними речовинами (гравій, брекчія).
Їх використовують для виготовлення деталей внутрішнього облицювання, як сировину для виробництва мінеральних в'яжучих (гіпс, крейда), для виготовлення вогнетривких виробів (магнезіт, доломіт). Глинисті породи — дисперсні продукти глибокого хімічного перетворення силікатних та алюмосилікатних мінералів у нові види мінералів. Хемогенні — гірські породи утворені при осадженні мінеральних речовин з водних розчинів і наступним їх ущільненням і цементуванням (доломіт, магнезіт). Органогенні — породи утворені залишками живих організмів і рослин, які мають у своєму складі мінеральні речовини, після ущільнення та цементування (вапняки, крейда).

Ви бачите тільки 31% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.