Книжки по товарознавству

Органічні в'яжучі матеріали та вироби на їх основі

Зрезарцев. Товарознавство сировини та матеріалів

Органічні в'яжучі матеріали — природні, або штучні тверді, в'язкопластичні, або рідкі (при нормальній температурі), продукти, які здатні змінювати свої фізико-механічні властивості в залежності від температури. При її підвищенні пластичність поступово зростає і вони переходять у в'язкотікучий стан, а при пониженні температури пластичність втрачається і вони стають крихкими.
Широке використання органічних в'яжучих матеріалів у будівництві обумовлене їх доброю зміщуваністю та зчеплюваністю з твердими матеріалами, високою водонепроникністю та стійкістю проти атмосферного впливу. Під впливом сонячних променів та кисню, вони руйнуються, змінюють свою будовою та властивості, тобто "старіють".
До органічних в'яжучих матеріалів відносять бітуми та дьогті (мал. 9.15)

Бітуми (бітумні в'яжучі) — складні суміші вуглеводів та їх неметалічних похідних. В залежності від вихідних сировин їх поділяють на природні та штучні. Природні бітум — тверда речовина або в'язка рідина. Через його дефіцитність та високу вартість, його переважно використовують для виробництва бітумних лаків. Природні бітуми з вмістом мінеральних домішок більше 20% називають природними асфальтами, а якщо менше — асфальтитами. Він не розчиняється у воді, але легко розчиняється у бензолі, скипідарі та інших органічних розчинах.
Штучні бітуми — продукти переробки нафти. В залежності від технології виробництва бувають: залишковими (отримують після відбору масел з гудронів), окисленими (отримують продувкою гудронів повітрям), крекінговими (отримують окисленням крекінг-за- лишків), екстрактними (отримують обробкою гудронів слабкими розчинниками) та кислотними (отримують обробкою гудронів сірчаною кислотою).
Основні якісні характеристики бітумів — в'язкість (визначають при 25 та 60 °С), пластичність, температура розм'якшення, крихкості та температурний інтервал між температурами крихкості та розм'якшення.
Нафтові бітуми за призначенням бувають:
— нафтові будівельні бітуми випускають марок БН-50/50, БН-70/30, БН-90/10;
— нафтові покрівельні бітуми випускають марок:
— для просочування БНК-45/180;
— покрівельний БНК-90/40, БНК-90/30;
— нафтові дорожні випускають марок БН-60/90, БН-90/130, БН-130/200, БН-200/300, БНД-40/60, БНД-60/90, БНД-90/130, БНД-130/200, БНД-200/300.
У позначенні марок: Б — бітум, Н — нафтовий, К — покрівельний, Д — дорожній, цифри у чисельнику — температура розм'якшення °С, цифра у знаменнику — твердість (пенетрація).
Дьогті (дьогтеві в'яжучі) — продукт сухої перегонки без доступу повітря твердого палива (кам'яне та буре вугілля, сланці, торф, деревина). В залежності від технології виготовлення бувають:
— сирими (відігнаними) — побічний продукт коксування кам'яного вугілля;
— газовими — побічний продукт виготовлення світильного газу;
— складеними — виготовляють сплавленням кам'яновугільного пека, антраценового масла або сирого дьогтю.
Порівняно з бітумами мають меншу тепло— та атмосферостійкість, але вищу адгезію та гнилостйкість. Випускають:
Кам'яновугільний дьоготь — в'язка масляниста рідина з характерним запахом фенолу та нафталіну. З отриманого сирого дьогтю нагріванням відганяють воду, легкі та середні масла. Отримують відігнаний дьоготь. При температурі 300...360°С відганяють антраценове масло.
Кам'яновугільний пек — тверда речовина отримана після відгонки масел. Він не розчиняється у воді, стійкий до кислот і розчинів солі, отруйний та розчиняється в органічних розчинах. При сплавленні пеку з відігнаним дьогтем, або антраценовим маслом, отримують складний дьоготь, який використовують у будівництві. Чим вищий вміст пеку тим вище температура розм'якшення та крихкість суміші.
Кам'яновугільний дьоготь найбільш поширений у будівництві. Випускають такі марки: сирих дьогтів — Д1...Д8, складених — ДС- 1...ДС-8. Чим більша в'язкість, тим вище цифри у маркуванні.
Складені органічні в'яжучі матеріали випускають таких видів:
Бітумно-дьогтеві в'яжучі — виготовляють змішуванням бітуму з дьогтем або дьогтевими продуктами (пеком, дьогтевим маслом). Найбільш поширений матеріал з цієї групи — гудрокам (гудрон з антраценовим маслом).
Бітумно-гумові в'яжучі — матеріали виготовляють вводячи в бітум каучук або подрібнену гуму. Відзначаються підвищеною теплостійкістю та стійкою до старіння.

Ви бачите тільки 30% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.