Книжки по товарознавству

Лісові матеріали

Зрезарцев. Товарознавство сировини та матеріалів

Значення лісу полягає у його використанні як найважливішого елемента природи, харчових і кормових продуктів (мал. 9.17). Ліс як елемент природи, поліпшує клімат, захищає грунт від ерозії та розмивання, регулює водний режим, здійснює рекреаційні (лат. Recreatio — відновлення, відпочинок) функції та регенерує природні ресурси.
Лісові матеріали (лісоматеріали) — продукти механічної обробки деревини в яких збережена природна фізична структура та хімічний склад. Більше 50% лісоматеріалів використовують у будівництві. У дереві виділяють три основні частини: корінь, стовбур і крону. Основну масу деревини (70...90%) дає стовбур який складається з комлевої ( нижньої), середньої та вершинної частини. Найбільш поширені хвойні породи дерев ( близько 75%) — сосна, ялина, кедр, піхта тощо. Все інше — листяні породи: береза, осика, бук, дуб тощо. Як матеріал деревина відзначається високою міцністю, пружністю, низькою теплопровідністю, високими декоративними властивостями, гігроскопічністю, вогненебезпечністю та піддається впливу грибків і бактерій.

Електропровідність деревени залежить від вологості, температури, породи і напрямку волокон. Різноманітні види лісопродукції виготовленої з деревини називають сортиментами, під якими розуміють характеристику та призначення лісо- та пиломатеріалів.
Класифікація лісоматеріалів передбачає їх поділ за породами, щільністю, твердістю, призначенню та способам обробки (мал. 9.18)
Лісоматеріали поділяють на необроблені та оброблені.
Круглі лісоматеріали
Їх отримують на лісозаготовках шляхом очистки від гілок і сучків. Поставляють у вигляді хлистів, колод, кряжів, чураків. Хлист — стовбур дерева без сучків, гілок і комлевої (прикорневої) частини. При попередньому розрізанні хлистів отримують колоди, кряжі (відрізки колод) та чураки (відрізки кряжів). Круг лі лісоматеріали випускають довжиною 0,5...14,Ом. таких груп товщин: дрібні — 6...13см., середні — 14...24см. та крупні — 26см. і більше. За товщиною верхнього зрізу круглі лісоматеріали поділяються на: жер- дяк — 3...7 см, підтоварник — 8... 11 см, ліс будівельний — 12 см і більше, пиловочник — 14 см і більше, кряжі — 16...25 см, верхівкові сортименти. Товщину колод і кряжів вимірюють на тонкому кінці без кори. Товщину дров'яних лісоматеріалів вимірюють по корі. Кількість круглих лісоматеріалів підраховують по об'єму. За одиницю об'єму приймають їм3 щільної деревини (щільний кубометр) або складський кубічний метр (складометр). Щільний кубічний метр — кількість деревини, що займає простір 1x1x1м. Складський кубометр включає всі порожнини між окремими колодами, кряжами або чураками.
Щільний об'єм окремих колод визначають з допомогою спеціальних таблиць. Складський об'єм визначають обмірюванням штабеля.
За якісними ознаками круглі лісоматеріали поділяються на чотири сорти (1, 2, 3, 4). Дрібні лісоматеріали поділяються тільки на 2 і З сорти. Сорт вказують кількістю крапок або римськими цифрами.
Середні та крупні по товщині круглі лісоматеріали, довжиною більше 2 м., маркують при розрізанні хлистів водостійкою фарбою або спеціальною крейдою. Маркування літерно-цифрове і позначає сортимент, сорт і товщину. Літера вказує на призначення:

М — для щогл кораблів, паль, гідротехнічних споруд та елементів мостів, виготовлення плавучих засобів;
П — пиловочник;
С — для ліній електропередач, допоміжних і тимчасових споруд;
Л — кряжі для лущення фанерного шпону;
Р — для руднічних стоєк.
Лісоматеріали для розпилювання маркують такими літерами:
А — для виробництва авіаційних пиломатеріалів;
Р — для виробництва резонансних пиломатеріалів;
С — для виробництва лижних, ложевих і протезних заготовок;
К — для виробництва шпал і перевідних брусів для залізниці;
9 — для виробництва експортних пиломатеріалів;
Літерного знака у маркуванні не мають лісоматеріали призначені для машинобудування, будівництва, меблевого виробництва тощо. Поряд з літерою проставляють цифру (арабську або римську) сортності. Знак сортності не ставлять на сортименти, якість яких визначається вимогами одного сорту. Наступна цифра — знак діаметру (см). Наприклад, знак О — діаметр 20, ЗО, 40см і т.д.; знак 2 — діаметр 22, 32, 42см і т.д.
Висота всіх маркувальних знаків ЗО...50мм.
Пиломатеріали
Являють собою сортименти отримані поздовжнім розпилюваним колод. За формою у розрізі пиломатеріали поділяють на пластини, четвертини, горбиль, дошки, бруси та бруски (мал. 9.19).

Ви бачите тільки 26% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.