Книжки по товарознавству

Склад і властивості палива

Зрезарцев. Товарознавство сировини та матеріалів

Властивості палива переважно залежать від хімічного складу. Основним елементом більшості видів палива є вуглець. Саме паливо складається з горючої та негорючої частин. До горючої частини палива входять також водень і сірка. Чим більше вуглецю та водню міститься в паливі, тим більше теплоти виділяється при його згорянні.
До негорючої частини палива входять азот, мінеральні речовини та волога. При спалюванні палива утворюються тверді та газові речовини. До твердих відходів відносять попіл, жужелицю та сажу. Жужелиця — мінеральний залишок, що складається з різних оксидів ( MgO, Na20, FeO, CaO, Fe203). Вона буває тугоплавкою (температура плавлення вища за 1425°С) і являє собою легко видаляєму масу, легкоплавкою ( температура плавлення до 1200° С) — твердий залишок у вигляді окремих шматків або суцільної маси. Газові відходи — оксиди вуглецю, азоту та сірки. Для захисту довкілля від забруднення речовинами, які утворюються при згорянні палива, застосовують різні фільтри та пристрої, що очищають або знешкоджують шкідливі викиди.
Склад палива з точки зору окремих не пов'язаних один з одним хімічних елементів називають елементним і позначають літерами: С— вуглець. О— кисень, N— азот, S— сірка. А— жужелиця (nmaK),W— волога. Знання елементного складу потрібно для визначення маси палива, теплової спроможності та екологічної оцінки.

Ви бачите тільки 44% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.