Книжки по товарознавству

Складське господарство

Зрезарцев. Товарознавство сировини та матеріалів

Для успішного виконання задач з технічної реконструкції народного господарства країни на основі останніх досягнень науково- технічного процесу велике значення має комплексне удосконалення промислових підприємств ведучих галузей промисловості. Ефективність виробництва залежить від всіх ланок виробничого процесу, в тому числі від технічного стану транспортного і складського господарства підприємства будь якого типу.
Сучасне підприємство треба розглядати як технічну систему, що складається з підсистем: виробничої, транспортної, складської та управління. Кожна підсистема складається з елементів-складових частин: приміщення і споруди, обладнання, технологія та організація робіт, обслуговуючий персонал, технічна документація тощо. Кожна підсистема призначена для досягнення певної мети і забезпечує діяльність підприємства. Складське господарство — це не сукупність певних приміщень для зберігання різних вантажів, сировини, матеріалів, необхідних для роботи підприємства. Воно являє собою складну технічну підсистему яка має певну мету, структуру, технічне оснащення, технологію переробки вантажів і взаємопов'язане з основними технологічними процесами виробництва, з магістральним транспортом, зовнішнім і внутрішнім транспортом. Кожний окремий склад являє собою технічну підсистему з своєю структурою та елементами, технічним оснащенням, характерною технологією та організацією і механізацією робіт.

Ви бачите тільки 36% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.