Книжки по товарознавству

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Саранча Г.А Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю:Підручник.-К.:Ценрт навчальної літератури,2006.-672с.

У підручнику викладено новий матеріал, що з'явився станом на 2004 р. у галузі стандартизації, метрології, відповідності управління якістю про­дукції, послуг та довкілля. Особлива увага приділена Національній стан­дартизації. У зв'язку з широкою діяльністю України в міжнародній торгівлі, науково-технічних програмах та проектах наведено правила і методи прий­няття та застосування міжнародних і регіональних стандартів та принципів, які змінюють світ, а також дають нові рубежі на шляху до Європейської інтеграції та світової організації торгівлі (СОТ).