Книжки по товарознавству

Короткий нарис історії розвитку метрології

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Вимірювання — одне з найбільш стародавніх занять у пізнавальній діяльності людини. їх виникнення відносять до початку матеріальної культури людства.
У стародавні часи люди обходились тільки обчисленням однорідних об'єктів — голів тварин, кількості воїнів і т.п. Такий облік не потребував уведення поняття фізичної величини і установлення умовних одиниць вимірювання. Не було потреби у виготовленні і використанні спеціальних технічних засобів для проведення обліку. Однак з розвитком суспільства з'явилась необхідність у кількісному оцінюванні різних величин — відстаней, маси, розмірів, об'ємів і т.д. Цю оцінку прагнули звести до обліку, для чого вибирались природні та антропологічні одиниці. Наприклад, час вимірювався в добах, у місяцях, роках, лінійні розміри — в ліктях, ступнях; відстань — у кроках, добах шляху. Пізніше в процесі розвитку промисловості були створені спеціальні пристрої — засоби вимірювання, призначені для кількісного оцінювання різних величин. Так з'явились годинники, ваги, міри довжини та інші вимірювальні пристрої.
Вимірювання — права рука навчання.
Без вимірювання не буде оцінювання.
Без оцінювання не зможе виникнути зворотний зв'язок.
Без зворотного зв'язку не може з'явитись інформація про
досягнуті результати.
Без інформації про досягнуті результати не буде успішного
навчання.
Парнелл Чарльз Стюарт (1846-1891)
На певному етапі свого розвитку вимірювання привели до виникнення метрології. Тривалий час метрологія існувала як описова наука, яка констатує існування незалежних величин, які використовує суспільство. Розвиток науки і техніки зумовив використання множини мір одних і тих самих величин, які застосовувались у різних країнах, а саме: відстань у Росії вимірювалась верстами, а в Англії — милями. Усе це ускладнювало співробітництво між державами в торгівлі, науці.
Початок метрології як науки слід шукати передусім у фізиці. Отже, не випадково основні поняття метрології мають назву «фізична величина» (ФВ). Як відомо, «Фізична величина — властивість, спільна в якісному відношенні в багатьох матеріальних об'єктів та індивідуальна в кількісному відношенні у кожного з них».
Щоб уніфікувати ФВ, зробити їх незалежними від часу і різного виду випадковостей, у Франції було розроблено метричну систему мір. Ця система створювалась на основі природних одиниць. За метр було взято 1/40 000 000 частину географічного меридіана, який проходить через Париж. За одиницю маси приймався кілограм — маса кубічного дециметра хімічно чистої води при температурі + 4°С.
Установчі збори Франції 26 березня 1791 р. затвердили пропозиції Паризької академії наук. Це було важливою підставою для проведення міжнародної уніфікації одиниць фізичних величин.
Спочатку міри ваги, довжини, об'єму належали духівництву, зберігалися в церквах, їх застосування і справність контролювали особи духівництва.
Наводимо: «Городские й прочие мери блюсти, без пакости не умолити, не увеличити» (Статут Володимира Великого про церковні суди, датований 996-1011 pp.).
У Галицькому князівстві та на правобережній Україні з 1764 р. застосовувалися загальнослов'янські міри ваги, довжини, обліку. Міцно вкорінені національною градацією, з часом вони були законодавчо закріплені в ряді загальнодержавних мір і зберігалися при всіх історичних катаклізмах.
Австрійським урядовим Декретом від 5 грудня 1785 р. для нагляду за мірами було створено Інспекторат мір і ваги при Королівському губернаторстві в Галіції та Лодомерії — першу Державну метрологічну службу в Галичині.
У 1832 р. К.-Ф.Гаусс запропонував методику побудови систем одиниць ФВ як сукупність основних і похідних величин. Він побудував систему одиниць, названу абсолютною, в якій за основу було взято три довільні, незалежні одна від одної одиниці: довжина — міліметр, маса — міліграм, час — секунда.
У 1835 р. в Росії виданий наказ «О системе Российских мер и весов», у якому були затвердженні еталони довжини (платиновий сажень) і маси (платиновий фунт). У 1842 р. на території Петропавловської фортеці в Санкт-Петербурзі у спеціально спорудженій будівлі відкрилась перша метрологічна установа Росії — Депо зразкових мір і ваги. У ньому зберігались еталони та їх копії, виготовлялися зразкові міри для передачі в інші міста, проводились порівняння Російських мір з іноземними. Діяльність Депо регламентувалась положенням про міри і ваги, що поклало початок державному підходу до забезпечення єдності вимірювання в державі.
У 1848 р. в Росії вийшла перша книга з метрології — «Общая метрология», написана Ф.І.Петрушевським. У цій праці описано міри і грошові знаки різних країн.
У 1875 р. вийшов Закон про створення державного метрологічного нагляду на місцях з центром у м. Львові.

Ви бачите тільки 30% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.