Книжки по товарознавству

Розроблення метричної системи мір і ваги та заключения Метричної конвенції

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Вибір одиниць, необхідних для вимірювання, тривалий час був довільний і це призвело до їх величезної різноманітності.
Власні особливі одиниці мали не тільки різні країни, а й усередині країни були різні одиниці. Особливий різнобій панував у Франції, де кожний феодал мав право встановити свої одиниці. У довіднику для будівельників інженера Н.ІЛіпіна наведено 100 різноманітних футів, 46 різних миль, 120 різних фунтів і т.п., які існували в Росії.
З розвитком промисловості і торгівлі незручність різнобою в одиницях, його гальмуюча роль ставали все відчутнішими. Прогрес природничих і технічних наук також потребував установлення єдиної раціональної мови одиниць. І соціальний рух проти феодалів, які встановили свої особливі одиниці як зброю економічної політики, висував вимоги уніфікації одиниць.
Поступово використовувалась і міцніла ідея створення розумної системи мір, яка відповідала б певним вимогам, а саме:
— система, мір повинна бути єдиною і загальною;
— одиниці повинні мати точно визначені розміри;
— повинні існувати їх еталони, незмінні з часом;
- одиниці різних величин повинні бути пов'язані між собою певним співвідношенням;
- для кожної величини повинна існувати тільки одна одиниця;
- кратні і часткові одиниці повинні перебувати у відношеннях, що дорівнюють основі системи числень, піднесених до цілого степеня, тобто рівних степеню 10.
Вже в XVII ст. голландський вчений Гюйгенс вивчав коливання маятника і створив точний маятниковий годинник. Ці роботи дали основу французу Пікару, який визначив довжину дуги земного меридіана відповідно кутовому градусу, датському астроному Ремеру, який розробив прилади для астрономічних спостережень, і деяким іншим вченим запропонувати прийняти за одиницю довжини секундний маятник. Однак, коли в 1873 р. було встановлено, що довжина секундного маятника залежить від географічної широти, від ідеї Пікара і Ремара довелось відмовитись.
Ідея побудови всієї системи на десятковій основі належить французькому вченому-астроному Мутону. Так поступово закладались основи метрологічної системи мір.
У 1789 р. на розгляд Генеральних штатів Франції надійшло декілька проектів реформи мір. Серед них виділявся і був розглянутий Національними зборами проект єпископа Талейрана, згодом міністра закордонних справ. Франції. У проекті пропонувалось прийняти за одиницю довжини секундний маятник на широті 45°, що взагалі не було новою пропозицією. Але Талейран пропонував надати реформі міжнародного характеру, для чого попросив англійський парламент взяти участь у створенні нової системи мір. Ідея міжнародності системи виявилася досить плідною.
8 травня 1870 р. Національні збори Франції прийняли Декрет про реформу системи мір і доручили Паризькій академії наук виконати необхідні підготовчі роботи. Одна з комісій академії, якою керував у той час відомий математик Лагранж, рекомендувала десятковий підрозділ кратних і часткових одиниць довжини, одну сорокамільйонну частину земного меридіана. Нова система мір була побудована на одній одиниці - одиниці довжини метрі і на її основі були створені одиниці площини і об'єму - квадратний метр і кубічний метр, одиниці маси - кілограм, з початку визначений як маса кубічного дециметра хімічно чистої води при температурі 4° С, а також інші похідні одиниці. На цій підставі уся система була названа метричною.
Стійкий базис — розміри Землі, правильність і незмінність форми якої в той час не підлягала сумніву, прийшов на зміну мінливості штучних еталонів, побудованих на розмірах частин людського тіла: ступні, ліктя, великого пальця руки і т. ін. Замість складності і строкатості підрозділення, які приводили до необхідності виконання операцій зі складанням іменованих чисел, були введені прості десяткові підрозділення.

Ви бачите тільки 38% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.