Книжки по товарознавству

Організація і діяльність міжнародного бюро мір і ваги (МБМВ)

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Для МБМВ було відведено Бретельський павільйон, який знаходився в парку Сен-Клу, в передмісті Парижа - Севрі. Неподалік було збудовано лабораторний корпус, у термостатичних помешканнях якого обладнано лабораторії для вимірювань довжини, маси і температури. З 1927 р. МБМВ зайнялось електричними вимірюваннями (звіряння еталонних мір е.р.с. та опору), в 1937 р. - фотометрією, а в 60-х роках збудували спеціальні лабораторії для вимірювань у галузі іонізуючих випромінювань.
За минулі більш як 120 років в МБМВ виконано серйозні дослідження, багато з яких відіграли велику роль у загальному прогресі метрології.
У галузі лінійних вимірювань було досліджено еталони метра, призначені слугувати міжнародними і національними прототипами, удосконалювались методики їх звіряння. З виготовлених 34 штрихових платино-іридієвих еталонів Х-подібних перерізів був вибраний № 6, який найбільше за інші відповідав метру Архіву. Він і був затверджений на І ГКМВ (1889 р.) як міжнародний прототип метра.
З решти еталонів 31 розподілили за жеребкуванням між країнами, які їх замовили, а інші залишили в МБМВ як еталони-копії і свідки. Росія одержала еталон метра № 11 і № 28, з них метр № 28 Декретом РНК РРФСР від 11 вересня 1918 р. був затверджений Державним первинним еталоном метра.
Важливе значення мали проведені в МБМВ роботи американського фізика А.А. Майкельсона по визначенню інтерференційним методом довжини хвилі червоної лінії спектра природного кадмію. Ці роботи дали початок дослідженням Бенца, Фабрі і Перо, які привели в 1927 р. до прийняття червоної лінії кадмію як еталонної для вимірювання довжини світлових хвиль. Пізніше інтерференційний метод одержав широке розповсюдження не тільки в наукових дослідженнях, а й для практичних вимірювань і був покладений в основу нового визначення метра, виражений через довжину хвилі оранжевої лінії спектра криптону-86 (XI ГКМВ, 1960 p.).
У 1900 р. в МБМВ обладнано геодезичну базу довжиною 24 м (га), яку в 1925 р. замінили поліпшеною, із сімома мікроскопами. Внаслідок ряду вдосконалень до 1960 р. тут повіряли геодезичні дротини з похибкою до ± 10 мкм (jum), а з застосуванням у 1964 р. для вимірювань інтерференційного методу похибка знизилась до ± (2~3) мкм (jum ) при вимірюванні довжини до 24 м (т).
У 1961 р. в МБМВ встановили новий компаратор для штрихових мір з фотоелектричними мікроскопами, а також інтерференційним компаратором з автоматичним рахунком смуг при максимальній швидкості руху міри 6 мм/с (mm/s). За допомогою приладу визначили довжини чотирьох еталонів-копій метра МБМВ у відповідності з прийнятим у 1960 р. новим визначенням метра і таким чином виявили розходження між метром 1889 р. і метром 1960 р. — новий метр коротший від колишнього на 0,25 мкм (jum ).
Після 1955 p., коли було винайдено оптичні квантові генератори (ОКГ), або лазери, МБМВ стали вивчати гелій-неонові ОКГ як найбільш придатні для користування в інтерферометри' та методи стабілізації довжини хвилі їх випромінювання. Завдяки монохроматичному випромінюванню за допомогою ОКГ можна вимірювати довжини до кількох кілометрів.
Винятково велике значення мали роботи МБМВ і в галузі вимірювання маси.
У 1878 р. були замовлені три платино-іридієві еталони кілограма, з яких КІН як найбільш близький за масою до кілограма Архіву, затверджений ІГКМВ міжнародним прототипом кілограма і є з того часу основою усіх вимірювань маси.
У 1882 р. було виготовлено ще 43 еталони кілограма зі сплаву платини та іридію того самого складу, що й для еталонів метра. Висота і діаметр циліндрів дорівнює 39 mm (mm). Усі ці еталони були звірені один з одним з урахуванням усіх можливих поправок. 34 еталони були розподілені за жеребкуванням серед країн-членів. Росія одержала № 12 і № 26, з них кілограм № 12 Декретом РНК РРФСР від 11 вересня 1918 р. був затверджений Державним первинним еталоном кілограма.

Ви бачите тільки 36% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.