Книжки по товарознавству

Консультативний комітет з термометрії (ККТ)

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Вимірювання температури ведуться протягом майже трьох сторіч. Однак тільки завдяки розвитку термодинаміки і молекулярно-кінетичної теорії газів із середини XIX ст. з'явилася можливість досить глибоко виявити сутність цієї фізичної величини і уточнити методи її вимірювань.
Спочатку температурні шкали і відповідні одиниці температури ґрунтувалися на різних температурах, використовувались різні термометричні (залежні від температури) властивості речовини. За реперні точки брали і «емпіричні» шкали, використовували температури, відповідні фазовим переходам речовин.
З відкриттям другого періоду термодинаміки стало можливим не лише уточнити визначення температури як фізичної величини, а й створити теоретично обґрунтовану температурну шкалу незалежно від роду термометричної речовини та її термометричної властивості. Цю шкалу назвали термометричною температурною шкалою.
Фундаментальні теоретичні та експериментальні дослідження з установлення цієї шкали і вибору одиниці температури належать двом великим вченим — англійцю В.Томсону (Кельвіну) та росіянину Д.І.Менделєєву в 1873-1875 pp. завдяки дослідженню властивостей різних газів вивели рівняння стану ідеального і реального газів та обговорили термодинамічну шкалу з однією реперною точкою. Цю шкалу Менделєєв назвав «Метричною системою вимірювань температур».
У 1887 р. МКМВ прийняв першу рекомендацію з міжнародної температурної шкали, взявши за основу термодинамічну шкалу з двома реперними точками: температури танення льоду і температури кипіння води при тиску 760 мл. рт. ст. Одиниця температури (градус Цельсія) була визначена як 1/100 температурного інтервалу між реперними точками.
За еталонний пристрій МКМВ рекомендував газовий (водневий) термометр постійного об'єму. Діапазон температур - від -25 до
100°С. У 1889 р. ця температурна шкала була затверджена на І ГКМВ.
У 1927 р. на VII ГКМВ прийнято Міжнародну температурну шкалу (МПТШ) МТШ-27 — перший варіант міжнародної практичної температурної шкали. Пізніше (в 1948, 1960 і 1968 pp.) шкалу переглядали у зв'язку з новими досягненнями вимірювань температур.
Зараз діє МПТШ-68. Одиницею її є Кельвін (К) - одна з основних одиниць СІ, прийнятих на X ГКМВ в 1954 р.
МПТШ-68 ділиться на чотири ділянки температур:
1) від 13,81 К (потрійної точки рівноважного водню) до 273,16 К (потрійної точки води), для якої еталонним приладом слугує платиновий термометр опору;

Ви бачите тільки 40% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.