Книжки по товарознавству

Консультативний комітет з визначення метра (ККВМ)

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Можливість застосовувати при вимірюванні довжини явище інтерференції світлових хвиль і розвиток спектроскопії стали базою для використання в національних метрологічних інститутах досліджень з визначення метра в довжинах світлових хвиль і вивчення довжини хвиль спектрів різних елементів. Враховуючи важливість таких робіт і необхідність уніфікації спектроскопічних вимірювань, на VII ГКМВ (1927 р.) за еталонну для спектроскопії прийнято червону
лінію кадмію, а за одиницю довжини — ангстрем [1А = 10~10м (т)].
Довжина хвилі червоної лінії кадмію в умовах поширення її в сухому повітрі, при нормальному атмосферному тиску і температурі
15°С була визначена рівною 6438,4696 А = 0,64384696 мкм (μm).
У спектральних ліній усіх елементів складна, надтонка структура, тобто вони мають деяку ширину. Довжина хвилі такої лінії, віднесена до центра ваги контуру лінії (ефективна довжина хвилі), залежить від різниці ходу променя, що спричинює її невизначеність.
Метрологи почали пошуки простих ліній, які не мають надтонкої структури. Джерелами таких випромінювань виявились точні ізотопи елементів. У ВНДІМ було проведено дослідження кадмію- 112, 114 і 116; у СІЛА - ртуті-198 і 202; в Німеччині - криптону-86 і 84 та ін. Підсумки широкої дослідної роботи з вивчення спектральних ліній ізотопів елементів були підведені на IX ГКМВ (1948 p.). На Конференції виявили надію відшукати природні основи відтворення одиниці довжини з високою точністю і рекомендували великим національним лабораторіям і МБМВ (1948 р.) продовжити дослідження, щоб установити нове визначення метра, основане на довжині хвилі вибраної лінії випромінювання за точно визначених умов.
Для вирішення цієї важливої проблеми МКМВ в 1952 p., створив Консультативний комітет з визначення метра (ККВМ), який на 1-й сесії (1953 р.) визнав за необхідне продовжити роботи з дослідження монохроматичних випромінювань. У зв'язку з цим на X ГКМВ (1954 р.) було вирішено зберегти поки що старе визначення метра, а МБМВ і національним лабораторіям рекомендувалося продовжити роботи.
До 2-ї сесії ККВМ (1957 p.), було представлено багато праць, присвячених вибору еталонного випромінювання. Найповнішими виявилися дослідження, проведені в МБМВ під керівництвом його директора Ж.Терр'єна, який запропонував зупинитись на оранжевій лінії криптону-86.

Ви бачите тільки 40% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.