Книжки по товарознавству

Консультативний комітет з визначення секунди (ККВС)

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Слово «час» має в науці декілька значень. Воно може означати момент події, появи або діяння, тобто точку на якій-небудь упорядкованій шкалі часу. Збіжність (синхронність) моментів подій по якій- небудь шкалі часу теж пов'язана з поняттям часу. Нарешті, збіжність (синхронність) моментів події з будь-якої (навіть довільної) шкали часу також пов'язана з поняттям часу.
Секунду визначали як 1/86400 частину середньої сонцевої доби Місцевий середній сонцевий час на початковому меридіані прийнято називати Всесвітнім часом (TU). Секунда є шкалою часу для реєстрації моментів спостереження небесними тілами
З використанням кварцових годинників виявлено, що середня сонцева доба непостійна, обертанню Землі відносно своєї осі властиві коливання (виникають рухливість земних полюсів, сезонні і вікові зміни швидкості обертання планети). Встановлено, що середня сонцева доба визначає одиницю часу з похибкою 10~7
Астрономи запропонували ввести більш рівномірну шкалу часу
Названу системою ефемеридного часу (ТЕ) і ховану на іравітаційнтий. МШУШ у 1У56 р. прийняв визначення секунди як 1/315569259747 частина тропічного року на 0 січня 1900 р., в 12 год (h) ефемеридного часу. Тропічним роком називається інтервал часу між двома послідовними проходженнями істинного Сонця через точку весняного рівнодення. Оскільки тропічний рік також непостійний, то було вирішено при визначенні секунди виходити з визначення тропічного року, початок якого збігся б з датою погодження шкал Всесвітнього і ефемеридного часу, а саме 12 год (h) ефемеридного часу на 0 січня 1900 р. (це відповідає полудню 31 грудня 1899 p.).
Нове визначення секунди було прийнято на XI ГКМВ (1960 р V це дало можливість підвищити точність на три порядки
Система ефемеридного часу пов'язана із системою всесвітнього часу відношенням ТЕ = TU + ΔT, де ΔT- поправка за ефемеридний час; визначають за допомогою астрономічних спостережень.
Консультативний комітет з визначення секунди (ККВС) був створений у 1956 р. Це орган, який за погодженням з Міжнародним астрономічним союзом (МАС), Міжнародним бюро часу (МБЧ) та іншими національними організаціями координує дослідження з винаходу нових, більш точних методів вимірювання часу та узгоджує шкали часу, які використовують у різних галузях науки
Членами ККВС є міжнародні організації, провідні національні лаоораторн та обсерваторії, а також деякі вчені.
У 1964р. згідно з рекомендацією ККВС, схваленою МКМВ, на XII ГКМВ прийнято рішення про збереження існуючого астрономічного визначення секунди і надано право МКМВ вибрати атомні або молекулярні еталони частоти для тимчасового застосування.

Ви бачите тільки 47% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.