Книжки по товарознавству

Консультативний комітет з еталонів для вимірювання іонізуючих випромінювань (ККЕІВ)

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Проблема випромінювань у цій галузі виникла на межі XIX і XX ст. у зв'язку з відкриттям рентгенівського проміння (В.-К.Рент- ген, 1895 р.) і явища радіоактивності (А.-А.Бекерель, 1896 p.).
Як було невдовзі встановлено, рентгенівське проміння і випромінювання, що супроводять радіоактивний розпад атомних ядер, мають характерну властивість — спричиняють сильну іонізацію середовища, через яке ці випромінювання проходять. Тому їх об'єднали під загальною назвою «іонізуючі випромінювання». У ширшому значенні під іонізуючим випромінюванням розуміють усі види ядерного випромінювання, в тому числі нейтронне. Розвиток відповідного розділу метрології по суті справи став відображенням буремного розвитку двох важливих розділів сучасної фізики — фізики атомного ядра і рентгенівських променів та їх прикладних напрямів.
Після відкриття ділення урану (1939 р.) і встановлення можливості здійснити ланцюгову реакцію в усьому світі почались інтенсивніші робота в цій галузі. Виникають міцні галузі промисловості по добуванню та переробці ядерного палива, іонізуючі випромінювання починають застосовувати в багатьох галузях науки і виробництва.
У 1956 р. відбулася Женевська конвенція з мирного використання атомної енергії. Вона стала могутнім поштовхом до міжнародного співробітництва в галузі ядерних досліджень і ядерної енергетики. Усе це гостро поставило питання про уніфікацію вимірювань іонізуючих випромінювань і координації проведення робіт.
У 1925 p. було створено Міжнародну комісію з радіологічних одиниць і вимірювання (МКРО). Вона відіграла важливу роль у міжнародній координації та уніфікації робіт з вимірювання іонізуючих випромінювань фізичних величин і їх одиниць.
У 1954 р. рішенням Організації Об'єднаних Націй було утворено Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ). Статут агентства, прийнятий у 1957 p., передбачає створення лабораторій для підготовки й проведення звірень радіонуклідів, вивчення методів і засобів точних вимірювань для розроблення відповідних міжнародних рекомендацій.
Деякі актуальні метрологічні проблеми в галузі іонізованих випромінювань розглядались також на міжнародних конгресах радіологів
(1928, 1937, 1953 pp.).
У 1948 р. на IX ГКМВ представники радянської делегації запропонували включити до сфери діяльності МБМВ організацію звірення національних еталонів з радіоактивності. Це питання знову було поставлено перед МКМВ на його сесіях у 1952 і 1958 pp. Тоді Комітет прийняв два важливих рішення: 1) він почав підготовку нового перегляду Конвенції 1875 р. з метою розповсюдження компетенції МБМВ на нову галузь вимірювань; 2) вирішив створити Консультативний комітет з еталонів для вимірювань іонізуючих випромінювань (ККЕІВ). Першим президентом ККЕІВ став доктор А.-В.Естін - член МКМВ і директор НБС (США).

Ви бачите тільки 48% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.