Книжки по товарознавству

Міри довжини стародавньоруських будівничих

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Аналіз стародавньоруських будівель показав, що їх розміри, як і розміри давніх споруд в інших країнах, є кратними певним величинам, які, як правило, ототожнюються з мірами довжини. Однак розміри стародавньоруських споруд приводили до цілої сукупності вихідних величин, які не перебували у простих співвідношеннях один з одним.
Найбільш вагомий внесок у дослідження цих мір зробив академік Б.А.Рибаков. Йому належить і найбільш правдоподібна гіпотеза її виникнення. Аналіз результатів вимірювань стародавньоруських храмів дав змогу Б.А.Рибакову встановити, що ці міри довжини (якщо це дійсно міри) та їх різновиди були пов'язані визначеними співвідношеннями, тобто були власне не випадковими наборами, а упорядкованими сукупностями (системами). Розбір одержаних співвідношень привів Б.А.Рибакова до висновку, що міри стародавньоруських будівничих можна об'єднати в дві групи, одна з яких опирається на сажень, рівний 152 см (простий, або прямий), а друга - на сажень, рівний 176 см (маховий, або мірний), і що співвідношення між різновидами мір можуть бути виражені формулами, що мають ірраціональні множники. Так, якщо позначити простий і маховий сажені відповідно буквами А і В, то різновиди виражаються з точністю до 0,5%, а саме:
косий сажень (216 см) = Ал/2 ;
косий великий сажень (248 см) = В V2 ;
сажень без четі (197 см) = В л/5 / 2;
трубний сажень (186 см) = ВЗл/2/4;
«морський» сажень (183 см) = А + Ал/2 /2.
Питання, кому і для чого потрібні були такі складні ірраціональні відношення, розв'язав Б.А.Рибаков. У нього виникла думка про можливість установлення будівельниками простих геометричних співвідношень між мірами, які забезпечують зручність і легкість користування. Ця ідея була реалізована у формі геометричної будови, яка показує систему концентричних кіл і вписаних у них квадратів. Така будова наведена на рис. 2.3 і рис. 2.4.
Лінійні елементи будови відтворюють сукупність мір. Сама побудова досить проста і тому можна допустити, що вона була здійснена ще давнішими будівничими і заново лише реконструйована

Ви бачите тільки 34% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.