Книжки по товарознавству

Антропометричні дані

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Ріст людини коливається в межах 150-200 см. Люди, зріст яких перевищує 200 см або не досягає 150 см, вважаються або дуже високими, або низькорослими. При визначенні зони робочого місця на промисловому підприємстві беруть до уваги здебільшого середній (нормальний) зріст людської фігури. Для чоловіків вибирають середній зріст 175 см, для жінок - 165 (рис. 2.8-2.10; табл. 2.5, 2.6).


Рис. 2.8. Середні розміри фігури чоловіка і жінки: а - статистичні дані пропорцій фігури чоловіків нормального зросту (175 см)- б- статистичні дані пропорцій фігури жінок нормального зросту (165 см) і будови тіла '
Зріст людини є вихідним параметром при визначенні решти характеристик розмірів тіла. Шляхом порівняння розмірів фізично нормальних людських фігур знайдено, що розміри окремих частин тіла у більшості людей пропорційні їх зросту, наприклад довжина руки становить 49% зросту людини.
Робоче місце (робоча зона і розміри складових компонентів робочого місця), прилаштоване для людини середнього зросту, придатне і для тих, зріст яких має відхилення від середніх у допустимих значеннях. Наприклад, робоче місце, спроектоване з урахуванням зросту чоловіка 175 см, можуть використати до певної міри всі чоловіки, зріст яких більший або менший на 12 см, тобто 95% чоловіків зайнятих у сучасній промисловості країни. Це робоче місце не задовольнятиме лише 5% чоловіків, зріст яких понад 187 см або менший 163 см.
У деяких випадках при проектуванні робочого місця конструктор повинен урахувати мінімальний і максимальний зріст людини а також відхилення від середніх значень основних розмірів людського тіла, щоб, наприклад, низькорослому оператору забезпечити зручну


Рис. 2.9. Нормальний розподіл для зросту людини: т — середнє значення; 5 — середнє квадратичне відхилення
Таблиця 2.6
Середній зріст чоловіків у різних країнах світу (см)


Примітка. Наведені дані мають лише інформаційний характер; вони зібрані в 1970-1973 pp. за матеріалами популярної літератури.


Рис. 2.10. Визначення простору, необхідного для людської фігури: а - основні розміри простору, необхідні для людини середнього зросту (175 см); б - основні розміри простору, необхідні для людини В положенні сидячи і стоячи; на чотирьох нижніх рисунках показано оптимальну робочу зону і допустиму межу просторового рішення робочої зони, В якій розміщені устаткування або його елементи, з яким доводиться часто маніпулювати досяжність найвіддаленіших органів управління, а високорослому - зручну робочу зону в кабіні управління.
Необхідно завжди мати на увазі відповідність заданого параметра основним розмірам людської фігури високого (низького) зросту, урахування при розробці конструкції більших або менших допустимих значень (або обох разом).

Ви бачите тільки 38% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.