Книжки по товарознавству

Узагальнений золотий переріз

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Ряд Фібоначчі міг би залишитися тільки, математичним казусом, якби не та обставина, що всі дослідники золотого ділення в рослинному і тваринному світі, не кажучи вже про мистецтво, постійно приходили до цього ряду як арифметичного вираження закону золотого ділення.
Вчені продовжували активно розвивати теорію чисел Фібоначчі і золотого перерізу. Ю. Матиясевич із використанням чисел Фібоначчі вирішує десяту проблему Гільберта. Виникають витончені методи рішення ряду кібернетичних задач (теорії пошуку, ігор, програмування) з використанням чисел Фібоначчі й золотого перерізу. У США створюється навіть Математична Фібоначчі-асоціація, яка з 1963 р. випускає спеціальний журнал.
Одним із досягнень у цій галузі є відкриття узагальнених чисел Фібоначчі й узагальнених золотих перерізів.
Ряд Фібоначчі (1, 1, 2, 3, 5, 8) і відкритий ним же «двійковий» ряд гир 1, 2, 4, 8, 16... на перший погляд зовсім різні. Але алгоритми їхньої побудови досить схожі: у першому випадку кожне число є. сумою попереднього числа із самим собою 2 = 1 + 1; 4 = 2 + 2..., у другому - це сума двох попередніх чисел 2 = 1 + 1; 3 = 2 + 1; 5 = 3 + 2... Чи не можна відшукати загальну математичну формулу, з якої виходять і «двійковий» ряд, і ряд Фібоначчі? А може бути, ця формула дасть нам нові числові множини, що володіють якимись новими унікальними властивостями?
Дійсно, задамося числовим параметром S, що може приймати будь-які значення: 0, 1, 2, 3, 4, 5... Розглянемо числовий ряд, S + 1 перших членів якого - одиниці, а кожний з наступних дорівнює сумі двох членів попереднього й віддаленого від попереднього на S кроків. Якщо п-й член цього ряду позначимо через фз(п), то одержимо загальну формулу

Ви бачите тільки 36% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.