Книжки по товарознавству

Національна стандартизація

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Становлення національної системи стандартизації в Україні розпочалось у 1992 р. Для виконання цього завдання треба було розробити єдині організаційно-методичні засади проведення основних робіт у сфері стандартизації. Це було втілено у комплексі основоположних стандартів державної системи стандартизації, який охоплював п'ять стандартів (від ДСТУ 1,093 до ДСТУ 1,593), та низці настанов (КНД). На цьому етапі основоположні стандарти державної системи стандартизації розробили фахівці. Стандарти ґрунтувалися на правових нормах Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію та сертифікацію», досвіді, стандартизації колишнього СРСР та враховували відповідні принципи і положення міжнародних організацій стандартизації.
Реформування економічних і соціальних відносин в Україні, розвиток національної системи стандартизації та технічного регулювання в цілому, встановлення нормативно-правовими актами пріоритетів стосовно інтеграції до Європейського Союзу та вступу до Світової організації торгівлі спричинило створення нового законодавства у сфері технічного регулювання (Закони України «Про стандартизацію», «Про підтвердження відповідності», «Про акредитацію органів з оцінки відповідності») та створення нових версій комплексу основоположних стандартів національної стандартизації, а також зміни структури цього комплексу. Основні завдання комплексу і його структуру наведено в ДСТУ 1.0:2003 «Національна стандартизація. Основні положення». Цю роботу виконали фахівці Українського науково-дослідного інституту стандартизації, сертифікації та інформатики. Стандарти оформлено згідно з вимогами цього комплексу.
Мета розроблення комплексу основоположних стандартів — установити вимоги до національної стандартизації та правил її функціонування.
Основні завдання перегляду комплексу основоположних стандартів національної стандартизації:
- розробити основоположні та організаційно-методичні стандарти національної стандартизації огляду на прийняття Закону України «Про стандартизацію», нові документи міжнародних та регіональних організацій зі стандартизації;
- сприяти впроваджуванню міжнародних та європейських стандартів;
- уточнити та докладніше подати правила, про те як розроблювати, схвалювати, приймати, переглядати, змінювати та скасовувати національні стандарти, забезпечивши відповідність цих правил «Кодексу сталеної практики щодо розроблення, затвердження і застосування стандартів», «Угоді про технічні бар'єри в торгівлі (Угода ТБТ) Світової організації торгівлі (СОТ)» та ISO/IEC Guide 59 «Кодексу усталених правил стандартизації» (далі - Кодекс);
- врахувати вимоги директив Європейського Союзу 98/34/ЕС (з доповненнями та змінами, встановленими директивою 98/48/ЕС) «Про процедуру інформування щодо стандартів, технічних регламентів і правил з надання послуг в інформаційному суспільстві».

Ви бачите тільки 43% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.