Книжки по товарознавству

Нормативні документи

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Залежно від об'єкта стандартизації, положень, які містить документ, та процедур надання йому чинності, розрізняють такі нормативні документи:
— стандарти;
— кодекси усталеної практики (настанови, правила, зводи правил);
— технічні умови.
Стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови мають чинність відповідно до рівнів суб'єктів стандартизації, установлених законодавством.
Національні стандарти, кодекси усталеної практики та державні класифікатори застосовують на добровільних засадах, якщо інше не встановлено законодавством.
Порядок застосування стандартів для забезпечення потреб оборони України визначає Міністерство оборони України відповідно до покладених на нього функцій, враховуючи особливості сфери оборони.
Порядок щодо застосування і розроблення стандартів для забезпечення потреб державної безпеки та мобілізаційної готовності визначають центральні органи виконавчої влади відповідно до покладених на них функцій.
Залежно від специфіки об'єкта стандартизації встановлено такі види стандартів:
— основоположні (організаційно-методичні, загальнотехнічні та термінологічні);
— на методи (методики) випробовування (вимірювання, аналізування, контролювання);
— на продукцію;
— на процеси;
— на послуги;
— на сумісність продукції, послуг чи систем у їхньому спільному використанні;
— загальних технічних вимог.
Згідно з рівнями суб'єктів стандартизації в Україні розрізняють такі НД:
— національні;
— організацій.
НД національного рівня розробляють на об'єкти стандартизації державного значення та приймають на засадах консенсусу.
Міжнародні та регіональні документи у сфері стандартизації приймають на засадах пріоритетності та переважно через НД національного рівня. Прийняті установленим порядком міжнародні та регіональні документи це — складники чинного Національного фонду нормативних документів.
У сферах, де об'єкти стандартизації швидко змінюються або за потреби накопичити досвід використання виробітки стандарту з метою спробувати положення стандарту чи обґрунтувати вибір із можливих запропонованих альтернатив певних положень, розробляють пробні стандарти.

Ви бачите тільки 34% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.