Книжки по товарознавству

Основні терміни та їх визначення

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

У названому вище Законі наведені терміни вживаються в такому значенні:
Метрологія — наука про вимірювання.
Вимірювання - відображення фізичних величин їх значеннями за допомогою експерименту та обчислень із застосуванням спеціальних технічних засобів.
Одиниця вимірювання - фізична величина певного розміру, прийнята для кількісного відображення однорідних з нею величин.
Єдність вимірювань - стан вимірювань, за якого їх результати виражаються в узаконених одиницях вимірювань, а характеристики похибок або невизначеності вимірювань відомі і із заданою ймовірністю не виходять за встановлені межі.
Метрологічна діяльність — діяльність, яка пов'язана із забезпеченням єдності вимірювань.
Методика виконання вимірювань - сукупність процедур і правил, виконання яких забезпечує одержання результатів вимірювань
з гарантованою точністю.
Засіб вимірювальної техніки - технічний засіб, який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики.

Ви бачите тільки 24% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.