Книжки по товарознавству

Класифікація величини

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Усі об'єкти навколишнього середовища характеризуються своїми властивостями. Властивість — філософська категорія, що виражає таку сторону об'єкта (явища, процесу), яка зумовлює його різницю або спільність з іншими об'єктами (явищами, процесами) і виявляє його відношення до них. Властивість — категорія якісна. Для кількісного опису різних властивостей, процесів і фізичних тіл вводиться поняття величини. Величина — це властивість чого-небудь, що може бути виділене серед інших властивостей і оцінене тим чи іншим способом, у тому числі і кількісно. Величина не існує сама по собі, вона має місце лише, оскільки існує об'єкт з властивостями, вираженими даною величиною.
Аналіз величин дає можливість поділити їх на два види: реальні та ідеальні (рис. 5.1). Ідеальні величини головним чином відносяться до математики і є узагальненням (моделлю) конкретних реальних понять. Вони обчислюються тим чи іншим способом.
Реальні величини у свою чергу, поділяються на фізичні і не- фізичні. Фізична величина (ФВ) в загальному випадку може бути визначена як величина, властива матеріальним об'єктам (процесам, явищам), що вивчаються у природничих (фізика, хімія) і технічних науках.


Рис. 5.1. Класифікація величин
До не фізичних слід віднести величини, притаманні суспільним (не фізичним) наукам - філософії, соціології, економіці і т.ін.
Стандарт ДСТУ 2681-94 трактує: (фізична) величина - властивість, спільна в якісному відношенні у багатьох матеріальних об'єктів та індивідуальна в кількісному відношенні; розуміють як те, що властивість може бути для одного об'єкта у визначене число разів більшою або меншою, ніж для іншого. Таким чином, фізичні величини - це вимірювані властивості фізичних об'єктів або процесів, за допомогою яких вони можуть бути вивчені.
Фізичні величини доцільно розділити на вимірювані і оцінювані. Вимірювані ФВ можуть бути виражені кількісно у вигляді певного числа установлених одиниць вимірювання. Можливість введення до застосування останніх є важливою відрізняючою ознакою вимірюваних ФВ. Фізичні величини, для яких за деякими причинами не може бути введена одиниця вимірювання, можуть бути тільки оцінені. Під оцінюванням у такому випадку розуміється операція дописування даних величині певного числа, проведена за установленими правилами. Оцінювання величини здійснюється за допомогою шкал.
Шкала величин - упорядкована послідовність її значень, прийнята за згодою на основі результатів точних вимірювань.
Не фізичні величини, для яких одиниця вимірювання в принципі не може бути введена, можуть бути тільки оцінені. Слід зауважити, що оцінювання не фізичних величин не входить в завдання теоретичної метрології.
Для детальнішого вивчення ФВ необхідно класифікувати, виявити загальні метрологічні особливості їх окремих груп. Можлива класифікація ФВ наведена на рис. 5.2.
За видами появлення вони поділяються на такі групи:
• речовинні, тобто ті, що описують фізичні та і фізико-хімічні властивості речовин, матеріалів і виробів з них. До цієї групи відносяться маса, щільність (густота), електричний опір, ємність, індуктивність та ін. Інколи наведені ФВ називають пасивними. Для їх вимірювання необхідно використовувати допоміжне джерело енергії, за допомогою якого формується сигнал інформації яка вимірюється. При цьому пасивні ФВ перетворюються на активні, які й вимірюються;


Рис. 52. Класифікація фізичних величин

Ви бачите тільки 44% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.