Книжки по товарознавству

Вимірювання та його основні операції

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Вимірювання — відображення вимірювальних величин їх значеннями шляхом експерименту та обчислень за допомогою спеціальних технічних засобів.
Об'єкт вимірювання — матеріальний об'єкт, одна чи декілька властивостей якого піддягають вимірюванню.
Кількісний принцип вимірювань - рівноінтервальність відображення виміру адитивної вимірюваної величини її числовим значенням. Рівноінтервальність відображення фізичної величини забезпечується сталістю її одиниці. Саме рівноінтервальність дає можливість використовувати значення вимірювальних фізичних величин в усіх рівняннях законів фізики. Цей принцип - головна умова, за якої залежність між істинними значеннями та відповідними розмірами буде лінійною.
Вимірювальна інформація - інформація про вимірювальні величини та залежності між ними у вигляді сукупності їх значень.
Усі вимірювані ФВ можна поділити на дві групи:
— безпосередньо вимірювані, які можуть бути відтворені із заданим розміром і порівнянні з подібними, наприклад довжина, маса, час;

Ви бачите тільки 35% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.