Книжки по товарознавству

Основні етапи вимірювання

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Вимірювання - це послідовність складних і різнорідних діянь, що складаються з ряду етапів (24). Першим етапом будь-якого вимірювання є постановка вимірювального завдання. Він включає:
- збір даних про умови вимірювання і дослідження ФВ, тобто нагромадження апріорної інформації про об'єкт вимірювання та її аналіз;
- формування моделі об'єкта і визначення вимірюваної величини, що є найбільш важним, особливо при розв'язуванні складальних вимірювальних завдань. Вимірювальна величина визначається з допомогою прийнятої моделі як її параметр або характеристика;
- постановку вимірювального завдання на основі моделі об'єкта вимірювання;
- вибір конкретних величин, за допомогою яких буде знаходитись значення вимірюваної величини;
- формування рівняння вимірювання.
Другим етапом процесу вимірювання є планування вимірювання. У загальному випадку воно виконується в такій послідовності:
- вибір методів вимірювань безпосередньо вимірюваних величин і можливих типів ЗВ;
- апріорна оцінка похибки вимірювання;

Ви бачите тільки 32% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.