Книжки по товарознавству

Вибіркові ряди переважних чисел

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Стандартом дозволяється приймати так звані вибіркові ряди, які одержують із основних рядів R5-RA0 або з додаткових Я80 і і?160 шляхом відбору кожного другого, третього, четвертого або п'ятого члена ряду. Вибіркові ряди звичайно застосовують у випадках, коли треба встановити градації параметрів, розмірів та інших числових характеристик, які залежать від параметрів і розмірів, утворених на базі основних рядів.
Вибіркові ряди мають своє позначення — до позначення основного або додаткового ряду, з якого складено вибірковий ряд, через похилу риску розділу приєднана цифра, яка вказує шлях, при відборі якого члена (2, 3, 4... або n) утворений вибірковий ряд, а в дужках указують члени, які обмежують даний вибірковий ряд, наприклад:
R5/2 (1. .. 1 000 000 ) - вибірковий ряд, складений з кожного другого члена основного ряду R5, обмежений членами 1 і 1 000 000;
R10/3 (... 80) - вибірковий ряд, складений з кожного третього члена основного ряду R10, який включає член 80 і не обмежений в обох напрямках;
R20/4 (112) — вибірковий ряд, складений з кожного четвертого члена основного ряду R20 і обмежений з нижньої границі членом 112;
R 40/5 (... 60) — вибірковий ряд, складений з кожного п'ятого члена основного ряду R40 і обмежений по верхній границі членом 60.
Вибіркові ряди переважних чисел повинні застосовуватись, коли зменшення числа градацій дає додатковий ефект порівняно з використанням повних рядів.
При цьому перевагу слід віддавати рядам, наведеним у табл. 6.3.
Таблиця 63
Кращі вибіркові ряди переважних чисел


Широко вживані вибіркові ряди: R10/3 із знаменником геометричної прогресії 2 та R20/3 із знаменником прогресії 1,41 = V2. У першому ряду кожний другий член у два рази більший від попереднього, а в другому ряду кожний член в 1,41 разу більший від попереднього. Однак вибіркові ряди слід застосовувати у випадках, коли жодна з градацій основних рядів не задовольняє поставленим умовам. У табл. 4 наведені основні, додаткові і вибіркові ряди переважних чисел та їх знаменники, які найчастіше трапляються в практиці.
Таблиця 6.4
Знаменники здебільшого застосування похідних рядів


З вибіркових рядів з однаковим знаменником перевагу слід віддавати ряду, в якому є одиниця або число, єдиною значущою цифрою якого є одиниця (наприклад, 0,01; 0,1; 10; 100; і т.д.).
Ряди R20/2 і R10/2 називають також зсунутими рядами, тобто рядами, які починаються з члена, який належить до даного ряду, але має знаменник попереднього основного ряду. Зсунуті ряди слід застосовувати тільки для параметрів, що є функціями інших параметрів, для яких прийнята градація по основному ряду. Якщо при установленні градації параметрів і розмірів виробів в різних діапазонах ряду потрібна неоднакова відносна різниця між числами (тобто різні знаменники прогресії), то стандартом дозволяється підбирати для кожного інтервалу найбільш підходящий ряд, щоб послідовність числових значень утворювала послідовність рядів з різними знаменниками.
Такі ряди називають ступеневими.
При виборі одиничного числового значення слід брати один із членів основних рядів R5, R10, R20, R40 або, в крайньому випадку, член додаткового ряду R80 чи ЛІ60. При цьому перевагу треба надавати членам ряду з найбільшим знаменником. Коли неможливо підібрати переважні числа для всіх параметрів і розмірів, тоді переважні числа слід використовувати для головних параметрів або основних розмірів, а значення другорядних і залежних параметрів і розмірів визначати згідно з правилами, указаними для вибіркових і зсунутих рядів.
Узгодження параметрів є основним критерієм якісної розробки стандартів. Однією з тих, що часто трапляються в практиці машинобудування, залежностей між значеннями, які складають геометричні ряди, є ступенева залежність виду


де Аn I Cn - відповідні значення n-их членів ряду;

Ви бачите тільки 47% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.