Книжки по товарознавству

Наближені переважні числа

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

В обґрунтованих випадках замість основних рядів переважних чисел R і окремих чисел цих рядів допускається застосовувати ряди наближених переважних чисел, а також окремі наближені переважні числа R' і R" першого і другого заокруглення, наведені в табл. 6.5.
В альтернативних ситуаціях слід віддавати перевагу числам із рядів R перед Rа числам Rf перед R". Включення наближених переважних чисел у додаткові ряди R80 і /2160 не допускається. Для рядів R', R" вказані тільки ті переважні числа, які відрізняються від чисел основного ряду R, отже, в інтервалі від 1 до 10. Наприклад, ряд і?" 5 складається з таких переважних чисел: 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0. Ряд R' 10 ідентичний ряду Д10, за винятком члена 3,15, який замінений членом 3,20.
Для 5-го ряду передбачається і?" 5 (1,5 і 6,0); для 10-го ряду - R10 (3,2) і R" Ю (1,2; 1,5; 3; 6), при цьому небажано застосовувати 1 5 оскільки його неможливо в подальшому включати в ряд R20. Для 20-го ряду даються значення R20 (1,1; 2,2; 3,2; 3,6) і значення 20 (1,2; 3; 3,5; 5,5; 6 і 7); для 40-го ряду 40 (1,05; 1,1; 1,2; 1,3; 2,1; 2,2; 2,4; 2,6;
3,2; 3,4; 3,6; 3,8; 4,2; 4,8).
Якщо немає необхідності в строгому геометричному ряді і в той же час треба використати прості значення для побудови ряду, допускається брати числа 1,15 замість 1,18; 1,20 замість 1,25, щоб в інтервалі одержати ряд 1;1,05;1,10;1,15;1,20;1,30.
Поряд з ГОСТ 8032-84, який розповсюджується на всі галузі господарства, паралельно діє ГОСТ 6636-69* і на нормальні лінійні розміри.
Розглянемо, яка необхідність у цьому стандарті. Як відомо, найбільша кількість числових значень, що застосовується в техніці, приходиться на частку лінійних розмірів, причому під лінійними розмірами розуміють значення, які вимірюються в одиницях довжини в першому ступені - мм, см, м, км. Лінійні розміри не тільки слугують для раціональної і закономірної побудови параметричних рядів, але до них у більшості випадків пред'являють вимоги щодо забезпечення взаємозамінності, оскільки деталі взаємозамінні мають однакові номінальні розміри і допуски, які регламентовані і зведені в систему ЄСДП (Єдина система допусків і посадок).
В ГОСТ 6636-69* подано ряди лінійних розмірів на підставі ГОСТ 8032-56 для всіх десяткових інтервалів від 0,001 до 20 000 мм. При цьому, з врахуванням створеної практики конструювання, замість деяких переважних чисел прийняті їх заокруглені значення. Застосовувати інші (заокруглені чи не заокруглені) лінійні розміри, крім наведених у стандарті, не рекомендується. Таким чином, застосування стандарту на нормальні лінійні розміри дає можливість однозначно вирішити питання про допустимі лінійні розміри і запобігти збільшенню їх номенклатури. В той же час, побудова рядів переважних чисел дає змогу забезпечити ув'язку розмірів виробів з іншими їх параметрами (потужністю, швидкістю, продуктивністю та ін.).
Наприклад, треба призначити розмір, близький до 2,2 мм. Так, за ГОСТ 8032-84 можна взяти 22,4, а також 22,0 і 22,5, але за ГОСТ 6636-69* можна взяти тільки 22. При необхідності призначити розмір, близький до 24 мм, за ГОСТ 8032-84 можна взяти 23,6; 24,0; 24,3 (по R80) і 23 95 (по Д160), а за ГОСТ 6636-69* можна взяти тільки 24.
ГОСТ 6636-69* (СТСЄВ 514-77) містить чотири ряди чисел, Ra5, ifalO, І?а20, RaAO (буква а означає, що ряд має заокруглені числа). Для розмірів в інтервалі 0,001-0,009 мм установлено ряд: 0,001; 0,002; 0,003; 0,004; 0,005; 0,006; 0,007; 0,008; 0,009 мм. Для розмірів в інтервалі 0,01-20000 мм установлено ряди, наведені в табл. 6.6.
Таблиця 6.6
Нормальні лінійні розміри

Ви бачите тільки 53% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.