Книжки по товарознавству

Мікрометричні інструменти

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Мікрометри мають вищу точність, ніж штангенциркулі, і тому їх застосовують для контролю відповідальних деталей машин та механізмів.
Мікрометри з ціною поділки 0,01 і 0,001 мм виготовляють таких типів (за ГОСТ 6507-90):
тип МК — гладкі для вимірювання зовнішніх розмірів виробів (рис. 8.8);


Рис. 8.8. Мікрометр типу МК: 1 — скоба; 2 — п'ятка; 3 — мікрометричний гвинт; 4 — стопор; 5 — стебло; 6 — барабан; 7 — тріскачка (фрикціон) тип МЛ — листові з циферблатом для вимірювання товщин листів і стрічок (рис. 8.9);


Рис. 8.9. Мікрометр типу МЛ: 1 - скоба; 2 - п'ятка; З - мікрометричний гвинт; 4 - стопор; 5 - стебло; 6 - барабан; 7 - тріскачка (фрикціон); 8 - циферблат; 9 — стрілка
тип МТ — трубні для вимірювання товщини стінок труб (рис. 8.10);


Рис. 8.10. Мікрометр типу МТ: 1 — скоба; 2 - п'ятка; 3 - мікрометричний гвинт; 4 — стопор; 5 - стебло; 6 - барабан; 7 - тріскачка (фрикціон)
тип МЗ — зубомірні для вимірювання довжини загальної нормалі зубчастих коліс із модулем від 1 мм (рис. 8.11);


Рис. 8.11. Мікрометр типу МЗ: 1 — скоба; 2 — п'ятка; З — вимірна губка; 4 — мікрометричний гвинт; 5 — стопор; 6 — стебло; 7 — барабан; 8 — тріскачка (фрикціон)
тип МГ — мікрометричні головки для вимірювання переміщення (рис. 8.12);


Рис. 8.12. Мікрометр типу МГ: 1 — мікрометричний гвинт; 2 — стебло; 3 — барабан; 4 — тріскачка (фрикціон)
тип МД — мікрометри для вимірювання товщини дроту (рис. 8.13);


Рис. 8.13. Мікрометр типу МД: 1 — корпус; 2 — мікрометричний гвинт; 3 — стебло; 4 — барабан; 5 — тріскачка (фрикціон)
Мікрометри слід виготовляти:
- з ціною поділки 0,01 мм при відліку показника зі шкал стебла
і барабана (див. рис. 8.8 і 8.13);
- зі значенням відліку ноніуса 0,001 мм - при відліку показань за шкалами стебла і барабана з ноніусом (рис. 8.14 і 8.15);
- з кроком дискретності 0,001 мм - при відліку показань за електронним цифровим відліковим пристроєм (рис. 8.16).


Рис 8.14. Колова шкала ноніуса мікрометра з ціною відліку 0,001 мм: 1 - стебло; 2 - ноніус; З - барабан; 4 - цифровий відліковий пристрій


Рис. 8.15. Колова шкала ноніуса мікрометра іншої конструкції з ціною відліку 0,001 мм: 1 - стебло; 2 - ноніус; З - барабан


Рис. 8.16. Цифровий показник електронного вимірювального пристрою: 1 - стебло; 2 - барабан; 3 - електронний цифровий вимірювальний пристрій
Основні параметри, розміри і класи точності мікрометрів повинні відповідати установленим у табл. 8.6.
Таблиця 8.6 Діапазон вимірювання мікрометра з різними відліковими показниками


Діаметр гладкої частини мікрометричного гвинта повинен бути 6А9.
. На кінцях мікрометричного гвинта і п'ятки на довжині до 4 мм допускається зменшення діаметра, але не більше ніж на 0,1 мм.
Електричне живлення мікрометрів з електричним цифровим відліковим пристроєм повинно бути від автономного вбудованого джерела живлення.
Електричне живлення мікрометрів, що мають вивід результатів вимірювань на зовнішні пристрої, — від автономно вбудованого джерела живлення і від мережі загального призначення через блок живлення.
Приклад умовного позначення гладкого мікрометра з діапазоном вимірювання 25-50 мм 1-го класу точності:
- мікрометр МК 50-1 ГОСТ 6507;
- те саме мікрометричної головки з ноніусом з діапазоном вимірювань 0-25 мм;
- мікрометр МГ Н25 ГОСТ 6507;
- те саме гладкого мікрометра з електронним цифровим відліковим пристроєм з діапазоном вимірювання 50-75 мм;
- мікрометр МК Ц75 ГОСТ 6507.
Технічні вимоги
Характеристики. Загальні вимоги
Мікрометри виготовляють у відповідності з вимогами ГОСТ 6507-90 згідно з конструкторською документацією, затвердженою в установленому порядку.
Вимірювальне зусилля для мікрометрів типів МЛ, МТ і МЗ повинні бути не менше ніж 3 і не більше ніж 7Н, а для мікрометрів решти типів не повинне перевищувати 2Н.
Межа допустимої похибки мікрометра в будь-якій точці діапазону вимірювання при нормальному вимірному зусиллі і температурі, що не перевищує значень, поданих у табл. 8.7, а також допустима зміна показань мікрометра від згину скоби при зусиллі 10Н, спрямованому по осі гвинта, повинні відповідати установленим у табл. 8.8.
Таблиця 8.7
Допустимі відхилення температури від 20° С залежно від межі вимірювання мікрометра


Таблиця 8.8
Допустима зміна показань мікрометра від згину скоби при зусиллі 10 Н, спрямованому по осі гвинта


Для мікрометрів, що мають плоскі вимірювальні поверхні (типи МК і МЗ), допуск паралельності вимірюваних поверхонь повинен відповідати установленому в табл. 8.9.
На відстані до 0,5 мм від країв вимірюваних поверхонь допускаються заокруглення.
Допуск площинності плоских вимірюваних поверхонь мікрометра повинен відповідати установленому в табл. 8.10.
Мікрометр і мікрометрична головка з електронним цифровим відліковим пристроєм повинні забезпечувати:
1) видачу цифрової інформації у прямому коді (з указанням знаку і абсолютного значення);
Таблиця 8.9
Допуск паралельності плоских вимірюваних поверхонь мікрометрів типу МК і МЗ класів точності 1, 2


Таблиця 8.10
Допуск площинності плоских вимірюваних поверхонь мікрометра залежно від класу точності


2) установку початку відліку в абсолютній системі координат;
3) запам'ятовування результатів вимірювання;
4) гасіння пам'яті з відтворенням поточного результату вимірювання.
Вимірювальні поверхні мікрометрів типів МК, МЛ, МТ, МГ і МД повинні бути оснащенні твердим сплавом за ГОСТ 3882.
Вимірювальні поверхні мікрометра типу МЗ, а за вимогою споживача — і мікрометра типу МТ виготовляють загартованими. Твердість загартованих вимірювальних поверхонь з високолегованої сталі повинна бути не нижча ніж 51 HRC, з вуглецевої якісної конструкційної та інструментальної високоякісних сталей — не нижче ніж 61 HRC.
На вимірювальних поверхнях мікрометра, оснащеного твердим сплавом, не допускається наявність пор більше ніж 120 мкм по ширині.
Ступінь пористості не повинен бути вищий ніж 0,4% (ГОСТ 9391).
Параметр шорсткості вимірювальних поверхонь мікрометра — Ra < 0,08 мкм за ГОСТ 2789.
Мікрометр повинен мати тріскачку (фрикціон) або інший пристрій, який забезпечує зусилля в заданих межах.
Мікрометр повинен мати стопорний пристрій для закріплення мікрометричного гвинта.
Мікрометричний гвинт, закріплений стопорним пристроєм, не повинен обертатися після прикладання найбільшого моменту сили, що передається пристроєм, який забезпечує вимірювальне зусилля, а в мікрометрах типу МК при цьому перелік плоскої вимірювальної поверхні, указаний в таблиці, не повинен збільшувати відхилення від паралельності плоских вимірювальних поверхонь понад установлені більше ніж на 1 мкм для мікрометрів з верхньою межею вимірювань до 100 мм і 2 мкм — для мікрометрів з верхньою межею вимірювань понад 100 мм.
Мікрометр з електронним цифровим відліковим пристроєм, а також мікрометри типів МГ і МД допускається виготовляти без стопорного пристрою.
Конструкція мікрометра повинна забезпечувати можливість установки його у вихідне положення при стиканні вимірювальних поверхонь між собою або з установочною мірою та компенсацію зносу мікрометричної нарізки гвинта і гайки, при цьому початковий штрих стебла повинен бути видимим цілком, але відстань від торця конічної частини барабана до ближнього краю штриха не повинна перевищувати 0,15 мм.
Довжина поділки шкали барабана повинна бути не менша ніж 0,8 мм.
Ширина штрихів шкал поздовжнього штриха на стеблі повинна бути 0,8-0,2 мм, при цьому різниця в ширині штриха барабана і поздовжнього штриха на стеблі, а також різниця ширини штрихів шкал барабана і ноніуса не повинна бути більша ніж 0,03 мм.
Допускається ширина всіх штрихів не більша ніж 0,25мм, при цьому різниця ширини штрихів барабана і поздовжнього штриха на стеблі не повинна бути більша ніж 0,05 мм.
Поверхні, на які нанесені штрихи і цифри, не повинні бути блискучими.
У мікрометра з електронним цифровим відліковим пристроєм висота цифр на відліковому пристрої повинна бути не менша ніж 4 мм.
Відстань від поверхні стебла до вимірювального краю барабана у поздовжнього штриха стебла, крім мікрометра з ноніусом, повинна бути не більша ніж 0,45 мм (див. рис. 8.16).
Кут а/2 утворює конічну частину барабана, на яку наноситься шкала, повинен бути не більшим ніж 20°. Конструкція мікрометра повинна забезпечувати гарантований зазор між барабаном і стеблом.
Зовнішні поверхні мікрометра, за винятком п'ятки, мікрометричного гвинта, вимірної губки повинні мати антикорозійне покриття за ГОСТ 9.303.
Зовнішні поверхні скоб мікрометрів типів МК і МЗ з верхньою межею вимірювання більше ніж 50 мм повинні бути теплоізольовані.
Середнє напрацювання на відмову мікрометрів усіх типів, крім типу МТ, має бути не менше ніж 50 000, а типу МТ — не менше ніж 75 000 умовних вимірювань.
Під умовним вимірюваням розуміється переміщення мікрометричного гвинта до контакту вимірювальних поверхонь з об'єктом вимірювання. При цьому переміщення мікрометричного гвинта повинно бути не менше ніж 1/3 значення вимірюваного переміщення, указаного в табл. 8.7.
Критерієм відмови є порушення працездатного стану мікрометра, що призводить до невиконання вимог, наведених нижче.
Повний середній строк служби мікрометра — не менше ніж 6 років. Установлений повний строк служби — не менше ніж 3 роки.
Критерієм крайнього строку стану є поломка або спрацювання мікрометричного гвинта або фрикціона, що призводить до невиконання вимог і характеризується неможливістю або недоцільністю поновлення поламаних або спрацьованих елементів.
Середній час поновлення працездатності мікрометра — не більше ніж 4 години, мікрометра з електронним цифровим відліковим пристроєм — не більше ніж 8 годин.
Строк збереження мікрометра — не менше ніж 2 роки.
Вимоги до :мікрометра типу МК
Мікрометр типу МК з верхньою межею вимірювань понад 300 мм повинен мати пересувну або змінну п'ятку, що забезпечує можливість вимірювання будь-якого розміру в діапазоні вимірювання даного мікрометра.
Виліт скоби мікрометра з верхньою межею вимірювання до 300 мм повинен бути не менший ніж В/2 + 4, а понад 300 мм — не менший • ніж В/2 + 16, де В — верхня границя вимірювання..
Закріплення пересувної або змінної п'ятки повинно забезпечувати незмінне її положення при вимірюванні.
Вимірювальні поверхні установлювальних мір довжиною до 300 мм повинні бути плоскими, а понад 300 мм — сферичними.
Зовнішні поверхні установлювальних мір, за винятком вимірювальних поверхонь, повинні мати антикорозійне покриття за ГОСТ 9.303.
Допускається відхилення довжини установлювальних мір від номінального розміру і сумарний допуск площинності та паралельності їх вимірювальних поверхонь повинні відповідати встановленим у табл. 8.11.
Таблиця 8.11
Допустимі відхилення довжини установлених мір від номінального розміру і сумарного допуску площинності і паралельності їх вимірювальних поверхонь


Параметр шорсткості вимірювальних поверхонь установлювальних мір -Ra < 0,08 за ГОСТ 2789.
Установлювальні міри повинні виготовлятись із загартованими
вимірювальними поверхнями.
Твердість вимірювальних поверхонь установлювальних мір повинна бути не нижча ніж 59 HRC.
Установлювальні міри повинні виготовлятись із загартованими
вимірювальними поверхнями.
Твердість вимірювальних поверхонь установлювальних мір повинна бути не нижча ніж 59 HRC.
Вимоги до мікрометра типу MJI
Мікрометри типу МЛ з відліком показника за шкалою стебла і циферблатом виготовляють з нерухомим циферблатом і стрілкою, що обертається при переміщенні барабана.
Виліт скоби мікрометра повинен бути не менший ніж:
- 20 мм у мікрометрів з верхньою межею вимірювання 5 мм;
- 40 мм у мікрометрів з верхньою межею вимірювання 10 ммг
- 80 мм у мікрометрів з верхньою межею вимірювання 25 мм; Вимірювальна поверхня мікрометричного гвинта повинна бути
плоскою, а вимірювальна поверхня п'ятки - сферичною.
Допускається виготовлення мікрометра з діапазоном вимірювання 0-25 мм зі сферичною вимірювальною поверхнею мікрогвинта. Вимоги до шкали циферблата і стрілки:
1) відстань між осями двох сусідніх штрихів шкали повинна бути не менша ніж 1,25 мм;
2) ширина шкали штрихів - (0,35+0,05) мм, різниця ширини штрихів — не більша ніж 0,05 мм;
3) ширина кінця стрілки - (0,25 ± 0,05) мм;
4) перекриття кінцем стрілки шкали циферблата повинне бути не менше ¼ і не більше ¾ довжини коротких штрихів
5) Зазор між кінцем стрілки і циферблатом - не більший ніж 0,7 мм.
Вимоги до мікрометра типу МТ
Вимірювальна поверхня мікрометричного гвинта мікрометра типу МТ повинна бути плоскою, а вимірювальна поверхня п'ятки — сферичною.
Виліт скоби повинен бути не менший ніж — 17 мм.
Вимоги до мікрометра типа МЗ
Номінальний діаметр вимірювальних поверхонь п'ятки і вимірювальної губки мікрометра типу МЗ повинен бути не менший ніж 24 мм. Виліт скоби повинен бути не менший ніж 30мм.
Допускається виготовлення п'ятки зі зрізаною вимірювальною поверхнею.
Установлювальні міри — плоскопаралельні кінцеві міри довжини класу точності за ГОСТ 9038-90.
Комплектність
До комплекту мікрометра типу МК повинні входити установлювальні міри (для мікрометра з верхньою межею вимірювання 50 мм і більше) і з'єднувальні гільзи (для мікрометра з верхньою межею вимірювання понад 300 мм).
До комплекту мікрометра типу МЗ повинні входити установочні міри (для мікрометра з верхньою межею вимірювання 50 мм і більше).
До кожного мікрометра додають паспорт за ГОСТ 2.601, який включає інструкцію з експлуатації.
Маркірування
На кожному мікрометрі повинні бути нанесені:
— товарний знак підприємства-виробника;
— ціна поділки, або крок дискретності (додається, не вказувати крок дискретності);
— діапазон вимірювання;
— порядковий номер за системою нумерації підприємства-виробника;
— умовне позначення року випуску або рік випуску;
— на установлювальній мірі наносять її номінальний розмір.
У паспорті на мікрометр указується клас точності.
Маркірування футляра — за ГОСТ 13762.
Упакування
Упакування мікрометрів — за ГОСТ 13762. При транспортуванні в контейнерах мікрометрів з верхньою межею понад 250 мм допускається упакування їх у футляри без транспортної тари. При цьому футляри з мікрометрами повинні бути закріпленні так, щоб виключалась можливість їх переміщення.

Ви бачите тільки 40% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.