Книжки по товарознавству

Приклади переліків технічних відхилень та їх пояснення

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Рекомендується кожне речення, в якому перераховують технічні відхилення, починати з «Доповнити», «Замінити» чи «Вилучити».
Наведені приклади пояснюють, як технічні відхилення в різного типу модифікованих стандартах можна звести в перелік та пояснити.
Випадок а. Приклад на вилучення
Сфера застосування ISO 10191:1995 «Шини для легкових автомобілів. Перевірка можливостей шин. Лабораторні методи випробувань» поширюється на стандартні та армовані (з підвищеним навантаженням) шини. Національний стандарт ДСТУ ХХХХ застосовується тільки до стандартного типу шин.
Пункт / підпункт Модифікації
Таблиця 1 — Тиски надування Вилучити рядок «Армовані (з для випробування на міцність підвищеним навантаженням)»
під словами «тип шин». Таблиця 4 — Тиски надування Вилучити колонку «Армовані (з для швидкісного випробування підвищеним навантаженням)»
під словами «тиски надування».
Пояснення. Розроблений стандарт містить технічні умови, що базуються на міжнародному стандарті ISO 10191, у якому встановлено технічні умови на шини легкових автомобілів, а також і вимоги до експлуатаційних характеристик, а не тільки методи випробування. МС, крім того, містить вимоги до армованих (з додатковим навантаженням) шин, що не було передбачено методами випробувань національного стандарту.
Випадок б. Приклад на доповнення.
ISO 6899:1994 «Умови приймального випробування відкритих спереду механічних пресів. Випробування на точність» установлює вимоги до геометричного випробування відкритих спереду механічних пресів. У національному стандарті ДСТУ ХХХХ вимоги до випробувань точності прийнято з МС без змін, але в ньому встановлені вимоги до випробувань точності всього вертикального зазору між з'єднаними частинами не включені до МС. Ці вимоги в національному стандарті встановлено додатково.
Пункт/підпункт Модифікації
4. Таблиця 1 - Тиски надування для Вилучити рядок "Армовані (з підвищеними
випробування на міцність навантаженнями)" під словами "тип шин"
Таблиця 4 - Тиски надування Вилучити колонку "Армовані (з підвищеним
для швидкісного випробування навантаженням)" під словами "тиски надування"
Випадок в. Приклад на заміну.
ISO 4524-2:1985 «Покриття металеві. Методи випробування гальванічних покриттів з золота й сплавів золота. Частина 2. Методи випробувань на дію зовнішніх чинників» встановлює температуру 25° С і відносну вологість 75% для умов навколишнього середовища під час проведення випробувань, а національний стандарт ДСТУ ХХХХ їх заміняє на 40°С та 80% відповідно.
Пункт/підпункт Модифікації
Змінити "(25±2)°С на (40±1)°С
5. Промислове атмосферне випробування і «якомога ближче до 75% у
діапазоні від 70% до 80%» на «(80 ± 5)%».
Пояснення. Цей національний стандарт змінює умови прискореного випробування, щоб краще відтворити погодні умови за високих температури та вологості.
Випадок г. Приклад на паралельні (альтернативні) вимоги до
методів випробування.

Ви бачите тільки 56% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.