Книжки по товарознавству

Методи прийняття міжнародних і регіональних стандартів

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Загальні положення
Цей підпункт описує методи прийняття МС і може застосовуватися до перших двох мір відповідності (9.7). Він також подає переваги та недоліки цих методів.
Прийнятні методи, що мають переваги, подано в 9.5 (табл. 9.1 - короткий виклад взаємозв'язку між мірами відповідності та методами прийняття/публікації).
У будь-якому національному стандарті, через який приймають МС будь-яким методом, повинно бути чітко зазначено ідентифікацію МС.
Для прийняття методом «обкладинки» чи «передруку» ідентифікація МС повинна включати на видному місці, наприклад на обкладинці, позначення МС, назву (принаймні однією з офіційних мов, якими МС було опубліковано), дату чи рік публікації і міра відповідності (розділ 9.4).
За прийняття МС усі опубліковані зміни і технічні поправки до нього повинні бути включені до національного стандарту.
Примітка. Зміни і технічні поправки, опубліковані після прийняття МС, повинні бути прийняті якомога швидше.
При посиланні на розроблення електронних версій стандартів організації зі стандартизації можуть використовувати нові методи прийняття, які відсутні в цьому стандарті, або об'єднувати (комбінувати) наявні методи. У такому випадку використовуваний метод не буде відноситись до методів цього стандарту. Але рекомендації щодо вибору і позначення відповідності залишаються в силі.
Примітка. Приклади різного типу повідомлень про прийняття МС подано в прикладах.
Метод підтвердження
За цього методу національний орган оголошує, що МС має статус національного стандарту. Підтверджувальне повідомлення повинно бути опубліковане. Підтверджувальне повідомлення може містити відповідні інформацію чи інструкції і повинно публікуватися тільки в тому випадку, коли умови 9.2 (а) виконуються. Кожне підтверджувальне повідомлення повинно стосуватися тільки одного МС (включаючи будь-які опубліковані зміни та/чи технічні поправки).
Підтверджувальне повідомлення може встановлювати єдине національне (державне) позначення для кожного підтверджуваного МС. У іншому випадку слід використовувати позначення МС.
Підтверджувальне повідомлення може подаватися в офіційному бюлетені (інформаційному покажчику стандартів) та/чи як самостійний документ. Текст МС до підтверджувального повідомлення не додається.
Метод підтвердження процедурно є найпростішим методом прийняття. Він не потребує передруку тексту МС. Однак Підтверджувальне повідомлення не може бути використане без МС і тому останній повинен бути доступним для користування. Крім того, якщо Підтверджувальне повідомлення не має свого власного ідентифікаційного позначення, то може буде складно відстежувати МС, як такий, що його прийнятий у національній системі стандартизації.
Метод обкладинки
Міжнародний стандарт (включаючи будь-які опубліковані зміни та (чи) технічні поправки) може бути виданий методом національної обкладинки.
На обкладинці повинен бути позначений національний стандарт і за ідентичної (чи модифікованої (міра відповідності МС вона ставатиме частиною національної системи стандартів. Кожна обкладинка повинна стосуватися тільки одного МС (включаючи будь-які існуючі зміни та/чи технічні поправки).
Липкі етикетки, штампи чи інші засоби, застосовані до МС, еквівалентні обкладинкам. Оскільки штампи або етикетки обмежують місце надання інформації, вказівок чи приміток, вони не повинні застосовуватись як обкладинки, якщо національний стандарт не ідентичний МС.
Обкладинка (можна на звороті) повинна мати інформацію та вказівки щодо стандарту, а також інформацію щодо редакційних змін. За потреби слід надавати посилання на додаток, у якому наводять перелік технічних відхилень та пояснюють їх причини, і посилання на МС.
Метод обкладинки має перевагу в тому, що немає потреби в передруку і використовується повний текст МС.
Метод перевидання

Ви бачите тільки 42% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.