Книжки по товарознавству

Вимога до побудови і викладу національних стандартів

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Оформлювати стандарт, у тому числі першу сторінку, слід згідно з вимогами ДСТУ 1.5 та цим стандартом.
Структурні елементи МС, за винятком елементів «Обкладинка», «Титульний аркуш», «Передмова», їх виклад і зміст залишаються без зміни. Ці структурні елементи та «Національний вступ» і «Бібліографічні дані» слід оформляти згідно з ДСТУ 1.5 та цим стандартом. Приклади оформлення обкладинок та титульних аркушах ідентичних та модифікованих стандартів подано в додатку Е.Оформлення обкладинок і титульних аркушів для нееквівалентних стандартів слід виконувати згідно з наведеним.
Якщо назва національного стандарту відрізняється від назви міжнародного чи регіонального стандартів, то на обкладинці, титульному аркуші і першій сторінці стандарту подають нову назву національного стандарту. У національному стандарті допускається не надавати структурний елемент «Вступ» міжнародного (регіонального) стандарту, якщо в ньому відсутні відомості про причини його розроблення та про інші частини стандарту.

Ви бачите тільки 38% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.