Книжки по товарознавству

Основні положення

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Міждержавний стандарт ГОСТ 8.315-97 поширюється на стандартні зразки (СЗ) складу і властивостей речовин та матеріалів і встановлює загальні вимоги до порядку їх розроблення, затвердження (визнання), реєстрації, випуску і застосування.
У цій главі використано посилання на такі стандарти:
ГОСТ 8.010-90 ГСИ. Методики виполнения измерений;
ДСТУ 3215-95 ПСЗЄВ. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки;
ГОСТ 8.531-85 ГСИ. Однородность стандартных образцов дис- перстых материалов;
ГОСТ 8.532-85 ГСИ. Стандартные образцы состава веществ и материалов;
ГОСТ 15.001-88. Система розработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения;
ДСТУ 3278-95. Система розроблення та постачання продукції на виробництво;
ГОСТ 15895-77. Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения;
ДСТУ 2681-94. Метрологія. Терміни та визначення;
ПМГ 16-96. Положение о межгосударственном стандартном образце.
Визначення та скорочення
У цій главі застосовані терміни з відповідними визначеннями. Розглянемо їх.
Стандартний зразок складу або властивостей речовин (матеріалу), стандартний зразок (СЗ) - засіб вимірювань у вигляді визначеної кількості речовин і матеріалу, призначених для відтворення і зберігання розмірів величин, що характеризують склад або властивості цієї речовини (матеріалу), значення яких встановлені в результаті метрологічної атестації, яку використовують для передачі розміру одиниці при повірці, калібруванні, градуюванні засобів вимірювань, атестації методик, виконання вимірювань і затвердження якості стандартного зразка в установленому порядку.
Стандартний зразок складу речовин (матеріалу) — це стандартний зразок з установленими значеннями величин, що характеризують наявність визначених компонентів у речовині (хімічних елементів, їх ізотопів, сполук хімічних елементів, структурних складових і т.п.).
Стандартний зразок властивості речовин (матеріалів), СЗ властивостей - стандартний зразок із встановленими значеннями величин, що характеризують фізичні, хімічні, біологічні та інші властивості речовин.
Категорія стандартного зразка — ознака, що визначає рівень його визначення (затвердження) і галузь застосування.
Міждержавний СЗ (МСЗ) - стандартний зразок, створений у порядку. співробітництва в рамках СНД, визнаний у відповідності з правилами, встановленими Міждержавною Радою зі стандартизації, метрології т сертифікації (далі - Міждержавна Рада), і застосовуваний у міждержавних відношеннях та в усіх галузях господарства країн, що приєдналися до його визначення.
Державний СЗУ, національний СЗУ, ДСЗУ - стандартний зразок, визначений національним органом зі стандартизації, метрології і сертифікації України (далі - національний орган по метрології), застосовуваний у всіх галузях господарства України, включаючи сферу поширення державного метрологічного контролю і нагляду.
Галузевий СЗУ, ГСЗУ - стандартний зразок, затверджений органом, наділеним відповідними повноваженнями від Держстандарту України або об'єднання юридичних осіб, що застосовується на підприємствах і в організаціях галузі або об'єднаннях юридичних осіб, які затвердили СЗУ.

Ви бачите тільки 37% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.