Книжки по товарознавству

Загальні вимоги до способів нормування і форм зображення метрологічних характеристик СЗ

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Способи нормування метрологічних характеристик СЗ
Значення характеристики СЗ, яка атестується, нормують шляхом встановлення інтервалу, в якому повинно знаходитись атестоване значення будь-якого екземпляра СЗ даного типу, шляхом показу номінального значення і допустимих відхилень від нього.
Характеристику похибки від неоднорідності СЗ нормують шляхом відновлення граничнодопустимого значення середнього квадратичного відхилення значення характеристики, яку атестують, при заданій найменшій зображеній пробі.
Термін придатності екземпляра СЗ нормують у вигляді номінальної або найменшої допустимої тривалості інтервалу часу, протягом якого повинна бути гарантована відповідність метрологічних характеристик СЗ, наведених у його паспорті.
Форми подання метрологічних характеристик СЗ

Ви бачите тільки 38% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.