Книжки по товарознавству

Зміст технічного завдання на розроблення ДСЗУ

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Технічне завдання на розроблення ДСЗУ містить такі розділи:
— назва і галузь застосування;
— підстави для розроблення;
— призначення;
— технічні вимоги;
— економічні показники;
— стадії і етапи розроблення;
— перелік розроблюваної технічної документації;
— оформлення і прийняття.
У розділі ТЗ (назва і галузь застосування) вказують назву ДСЗУ. В назві ДСЗУ складу після слів «стандартний зразок складу» зазначають назву матеріалу СЗ (марки), а потім (слово) індекс зразка, якщо такий присвоюється розробником. У назві ДСЗУ властивостей після слів «стандартний зразок» вказують назву властивостей, що атестується в ДСЗУ, а після слів «матеріал зразка» - носій цієї властивості; розробників і виробників ДСЗУ галузі переважного застосування ДСЗУ у сферах господарства (наприклад, металургія, хімічна промисловість, охорона здоров'я тощо); доцільно проводити додаткову уточнену інформацію з галузей вимірювань контролю і випробувань, у яких передбачається використовувати ДСЗУ (наприклад: виробничий контроль, повірка і калібрування засобів вимірювань).
Якщо передбачається використання ДСЗУ у сферах поширення державного метрологічного нагляду і контролю, слід дати вказівки про це з уточненням галузі застосування із цієї сфери.
В розділі «Основи для розроблення» вказують підстави для розроблення, відомості про новизну і наявність аналогічних типів (вітчизняних і зарубіжних) з наведенням відомостей про їх метрологічні характеристики.
У розділі «Призначення» вказують призначення ДСЗУ згідно з ГОСТ 8.315-97. НД на матеріал, вимірювання складу або властивості якого доводиться застосовувати даний ДСЗУ; НД на загальні технічні вимоги на засоби вимірювань, що передбачають застосування ДСЗУ; НД на методи повірки або калібровки засобів вимірювань, згідно яким будуть застосовуватись ДСЗУ; НД, що регламентує повірочну схему.
У розділі «Технічні вимоги» вказують вимоги, що визначають подазники якості і експлуатаційні характеристики ГСЗУ.
Цей розділ включає такі підрозділи:

Ви бачите тільки 44% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.