Книжки по товарознавству

Постійне поліпшення

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

«Усе тече, усе змінюється», і тільки самі зміни незмінні. Є два безпосередніх приводи для постійних поліпшень: внутрішній і зовнішній. Внутрішній привід — очевидний. Він зумовлений тим, що ніщо на світі не досконале і завжди можна зробити що завгодно завтра краще, ніж сьогодні. Систематичний пошук можливостей постійного поліпшення по-японськи називається словом «кайзен». Кайзер — це кропіткий неспішний процес постійного поліпшення всіх аспектів діяльності організації. Саме так японські автомобільні фірми проникали на американський ринок.
Систематично поліпшуючи процеси, вони одержали можливість поступово знижувати ціни, причому не за рахунок зниження доходів чи демпінгу, а завдяки швидко зростаючому розходженню між собівартістю і ціною. Таке зниження ціни веде до розширення ринкової ніші, а це, в свою чергу, приводить до зниження собівартості за рахунок ефекту масштабу. (Цей механізм називають «ланцюговою реакцією Демінга».)
Що б ми не говорили, постійне поліпшення починається з людини та удосконалення її особистих якостей, знань, навичок і умінь. Наступний крок — удосконалення роботи і команди, насамперед, шляхом систематичного навчання і створення доброзичливої атмосфери. Це — сфера третього принципу: залучення персоналу.
Далі йде поліпшення «середовища мешкання», робочого місця, робочої зони. У японців щодо цього існує ціла філософія, названа «5S». Японці виходять з того, що порядок навколо нас і порядок у наших думках — взаємопов'язані: чим краще організоване наше оточення, тим продуктивніші й ефективніші наші думки.
Тому має сенс постійно витрачати зусилля на організацію та підтримку порядку, для чого й пропонуються п'ять процедур (табл. 11.1). Стисло прокоментуємо їх.
Організованість - спрямована на ретельну сепарацію усіх речей, що оточують нас у процесі роботи. Чим менше речей нас оточуватимуть, тим легше буде працювати. Чи потрібні, наприклад, на робочому місці документи, якими ми не користувалися протягом останнього року? Відповідь ясна: їх варто зберігати (якщо взагалі варто) централізовано. На робочому місці вони тільки заважають. А як бути з документами, що потрібні рідше, ніж один раз на місяць? їх, можливо, не вартр відносити дуже далеко, а організувати збереження в офісі. Інша річ — документи, необхідні щодня чи щогодини. Саме їх треба тримати на робочому місці чи близько від нього. Найкраще, щоб у роботі була тільки одна річ. Слід також заздалегідь обміркувати і підготувати усе, що буде потрібно на поточний день.
Акуратність — передбачає ретельний аналіз поточного стану справ для виявлення шляхів і причин руху кожної речі. Це дасть можливість знайти зручні місця для збереження всіх речей і найбільш доцільні маршрути їхнього переміщення. Чи правда, це нагадує модні у нас у свій час роботи у сфері наукової організації праці (НОП)? Щоправда, деякі нюанси в роботах з НОП мені не траплялися.
Таблиця 11.1
Терміни різними мовами


Наприклад, вимога «дати імена всім речам», щоб не доводилося при звертанні до співробітника говорити: «Дай мені цю штуку». Оскільки таке прохання невизначене, воно спричинює нерозуміння, а отже, і втрату часу. Крім того, наявність кожної речі завжди на строго визначеному місці може бути засобом простеження. Додаткова допомога у швидкому пошуку потрібних речей — їх проста і зрозуміла ідентифікація, зручність доступу й освітленість. Напевне, при збереженні важких, громіздких чи негабаритних речей важливо враховувати вимоги безпеки.
Турбота про чистоту — справа не тільки прибиральниці, а й усіх і кожного. Причому, завжди. Мова тут йде не тільки про гігієну. Пил, бруд, відходи виробництва, якщо від них не позбавлятися систематично, спричинюють брак, втрати і багато незручностей. У деяких видах виробництва, наприклад, пил може просто зруйнувати технологію. Але в усіх випадках бруд впливає на ефективність і собівартість.
Стандартизація всіх елементів роботи дозволяє кожен рух довести до досконалості. Я бачив робітників на складальному конвеєрі одного з японських автомобільних заводів. У нас вони цілком могли б виступати як гімнасти першого розряду. Стандартизації сприяють такі речі, як візуалізація, про яку вже говорилося, чіткі написи на закритих шафах і полицях з інформацією про те, що в них зберігається, карти трудомісткості і кваліфікація. Те, що потребує частої зміни, варто представити у кількісній формі й аналізувати за допомогою статистичних методів.

Ви бачите тільки 39% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.