Книжки по товарознавству

Система якості

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Система якості — сукупність організаційної структури, відповідальності, процедур, процесів і ресурсів, яка забезпечує здійснення загального керівництва якістю.
Діючі на виробничих об'єднаннях (ВО) і промислових підприємствах (ПП) комплексні системи управління якістю продукції (КС УЯП) не враховують важливих етапів петлі якості, що передбачені стандартами ISO серії 9000.
Міжнародні стандарти ISO серії 9000 установили 11 стадій життєвого циклу виробів. Це потребує зміни структури управління якістю продукції і включення до неї етапів маркетингу, матеріально- технічного забезпечення, упакування, збереження, транспортування, утилізації продукції та ін.
Петля якості (спіраль якості) — схематична модель взаємозалежних видів діяльності, що впливають на якість продукції або послуг на різних стадіях — від визначення потреб до оцінки їх задоволення.


Рис. 12.4. Петля якості — спіраль якості: І — споживач (замовник); II — виготовлювач (постачальник). 1 — маркетинг, пошуки, вивчення ринку; 2 — проектування і (або) розроблення технічних вимог, розроблення продукції; 3 — матеріально-технічне забезпечення; 4 — розроблення і підготовка виробничих процесів;

Ви бачите тільки 51% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.