Книжки по товарознавству

Методика оцінювання відповідності продукції, на яку поширюються специфічні директиви

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Застосування модульного підходу
Методи оцінки відповідності продукції вибираються серед модулів (схема 14.3) за критеріями, затвердженими Постановою «Про модулі, що використовуються в технічних інструкціях з гармонізації для різних фаз методів оцінки відповідності». У Постанові наведено детальні вказівки про модулі, що підлягають використанню на різних етапах процедури оцінки відповідності, а також продумані комбінації модулів. Директиви встановлюють для виробника можливість вибору схеми сертифікації (див. п. 14.2) між тими модулями та їх комбінаціями, які передбачені для кожної групи продукції. Приклади і критерії вибору схеми сертифікації для деяких видів продукції наведені в п. 14.3.


Як правило, товар підлягає оцінці відповідності протягом обох фаз: проектування і виробництва - перед тим, як опинитися на ринку. Виробник декларує відповідність випущеної продукції основним вимогам безпеки, що утримуються у відповідних Директивах, під свою відповідальність або під відповідальність третьої сторони (див. п. 14.2). Декларація відповідності є процедурою, якою виробник або його уповноважений представник заявляє, що продукція, представлена на ринок, відповідає всім основним вимогам безпеки, які до неї ставляться. Підпис Декларації відповідності (див. зразок у Додатку 2) дозволяє виробнику або його уповноваженому представникові поставити на вибір марку відповідності ЄС. У Директивах наведено перелік документації, необхідної для підготовки Декларації відповідності (див. Додаток 2).
Оцінювання відповідності третьою стороною (схема 14.1) виконується органами із сертифікації. Органи із сертифікації можуть бути державними або приватними, але повинні бути незалежними і компетентними, а також визнаними у своїх країнах і країнах Європейського співтовариства через ЄАС. У випадках, коли Директивами передбачена можливість декларації відповідності продукції виробником, він може за власним бажанням залучити уповноважений орган із сертифікації.
Директиви містять також статті із захисту. Коли держава-член ЄС констатує, що продукція, яка має маркірування ЄС, може порушити безпеку людей, майна і в певних випадках — навколишнього середовища, вона вживає всі можливі заходи, щоб відкликати продукцію з торгівлі, заборонити її поставки в торгівлю, заборонити вводити в експлуатацію або використовувати і обмежити її вільний рух. Коли продукція, яка не відповідає вимогам безпеки, наділена знаком ЄС, держава-член ЄС повинна також вжити відповідні дії проти того, хто наніс знак і підготував Декларацію відповідності, сповістити про це Комісії та іншим державам-членам ЄС.
МОЖЛИВІ СХЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ
МОДУЛЬ А: Внутрішній контроль виробництва (декларація відповідності виготовлювача).
ВИРОБНИК:
— складає технічну документацію на продукцію (технічна документація повинна давати можливість оцінити відповідність основним вимогам безпеки; технічна документація розробляється на проектування, виготовлення та експлуатацію — див. Додаток 2);
— зберігає технічну документацію і подає її за першою вимогою в розпорядження державних органів;
— вживає всі заходи для забезпечення відповідності випущеної продукції технічній документації;
— складає у письмовому вигляді Декларацію відповідності основним вимогам безпеки Директиви (див. Додаток 2);
— наносить маркірування СЄ.
ВАРІАНТ A bis: Внутрішній контроль виробництва із залученням уповноваженого органу із сертифікації (за бажанням виробника).
ВИРОБНИК:
— проводить або доручає провести випробування визначених параметрів продукції, передбачених специфічними Директивами, під відповідальність уповноваженого органу із сертифікації;
— наносить під відповідальність уповноваженого органу із сертифікації його ідентифікаційний номер.
Або УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ, вибраний виробником:
— проводить або доручає проведення випробувань;
— ставить свій ідентифікаційний номер.
МОДУЛЬ В: Сертифікація типу (на стадії проектування).
ВИРОБНИК:
— подає заявки на проведення сертифікації типу у вибраний ним уповноважений орган із сертифікації;
— видає уповноваженому органу із сертифікації технічну документацію і зразок (зразки) продукції.
УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ:
— перевіряє технічну документацію;
— перевіряє, чи відповідає виготовлений зразок технічній документації;
— при необхідності здійснює випробування і контроль;
— видає сертифікат типу ЄС або мотивує свою відмову;
— сповіщає іншим органам з сертифікації, інформацію про видані або анульовані сертифікати.
МОДУЛЬ С: Відповідність типу (на стадії виробництва).
ВИРОБНИК:
— вживає всі заходи для забезпечення відповідності виготовлюваної продукції типу;
— складає у письмовій формі Декларацію відповідності виготовлюваної продукції типу і основним вимогам безпеки;
— наносить маркірування ЄС
ВАРІАНТ С bis: Відповідність типу (із залученням уповноваженого органу із сертифікації на стадії виробництва).
ВИРОБНИК:
— здійснює або доручає здійснити, під відповідальність органу із сертифікації, відповідні випробування;
— ставить під відповідальність органу із сертифікації його ідентифікаційний номер.
Або УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН ІЗ СЕРТИФІКАЦІЇ, вибраний виробником:

Ви бачите тільки 44% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.