Книжки по товарознавству

Загальні положення

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Із усіх глобальних проблем проблема забруднення навколишнього середовища зараз обговорюється найбільше, оскільки люди відчувають безпосередньо на собі забруднення річок, морів, океанів, повітря, ґрунтів, що здійснює сучасна цивілізація. Зараз уже всюди розпочалася протидія цим забрудненням. У ряді випадків це приводить до технології циклічних процесів і ставить перед наукою аналогічні проблеми. Але є й нові проблеми. Перша відноситься до екології. Ряд промислових відходів, потрапляючи у воду, повітря або ґрунт, порушують біологічну рівновагу, що призводить до загибелі ряду видів тварин. У зв'язку з цим ставиться питання: чи не можна штучно створити інші види біологічної рівноваги, при яких відходи будуть корисно перероблятися? У найбільших масштабах такі проблеми вдається вирішувати, наприклад у біофільтрах. Але дуже важливо було б і корисно створити такі біологічні процеси в озерах і річках, щоб можна було, наприклад, використовувати мінеральні добавки таким чином, щоб вони не порушували існуючої рівноваги. У деяких випадках шляхом натурального відбору уже виникають такі нові біологічні рівноваги. Це все свідчить про те, що екологу треба вивчати не тільки існуючі процеси, а й навчитися знаходити нові корисні, які будуть виникати від забруднення, що має місце в навколишньому середовищі.
Друга досить важлива глобальна проблема, на яку вже звернуто увагу, пов'язана із забрудненням атмосфери настільки, що це може призвести до зміни клімату всієї Землі. До того ж що середня температура атмосфери земної кулі нестійка.
Причина цього має фізичне обґрунтування. Воно полягає ось у чому. Практично все тепло, яке забезпечує кліматичні умови на Землі, надходить у вигляді радіації від Сонця.
У такій же кількості ця енергія залишає Землю у вигляді теплового випромінювання в космічний простір. Випромінювання із земної поверхні та оточуючої її атмосфери потрібне для того, щоб енергія сонячної радіації зрівноважувалась із земною, і тоді середня абсолютна температура на земній поверхні буде близькою до 360 К. Для цього досить, щоб енергія сонячного випромінювання, яка надходить на Землю, змінилась на декілька відсотків або на стільки ж змінилась випромінювальна спроможність земної поверхні, щоб середня температура Землі суттєво змінилася. Наприклад, якщо це похолодання, то може виникнути льодовиковий період. При потеплінні почнеться танення антарктичних і арктичних льодів, рівень океану почне підніматися, і значна частина Європейського континенту буде затоплена. Така нестійкість середньої температури земної поверхні підтверджується кліматичними коливаннями, які вже відбувалися на Землі і приводили до льодовикових періодів.

Ви бачите тільки 44% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.