Книжки по товарознавству

Системи управління навколишнім середовищем (СУНС)

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Сучасні масштаби і темпи розвитку продуктивних сил потребують зміни відношення до охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів. Це завдання великого економічного і соціального значення.
Проблеми збереження природи Землі в усьому її багатстві, що стоять перед людством, потребують тісного міжнародного співробітництва.
В Україні видано стандарти серії 14000, гармонізовані з ISO:
ДСТУ ISO 14001-97. Системи управління навколишнім середовищем склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування.
ДСТУ ISO 14004-97. Системи управління навколишнім середовищем. Загальні настанови щодо принципів управління, систем та засобів забезпечення.
ДСТУ ISO 14001-97. установлює вимоги до системи управління навколишнім середовищем. Він може використовувати в організаціях усіх типів і масштабів діяльності з урахуванням географічних, культурних та соціальних відомостей.
Модель системи управління навколишнім середовищем зображено на рис. 15.1. Успіх функціонування цієї системи залежить від усіх ієрархічних і функціональних рівнів організації, особливо від вищого керівництва.

Ви бачите тільки 39% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.