Книжки по товарознавству

Сфери застосування СУНС

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Стандарт ДСТУ ISO 14001-97 установлює склад елементів системи управління навколишнього середовища та вимоги до її функціонування. Він стосується тих екологічних аспектів, які організація може контролювати і на які вона може впливати.
Він не встановлює конкретних вимог до екологічних характеристик. Цей стандарт застосовує будь-яка організація, орган, підприємство, установа (надалі — організації), які бажають:
а) впровадити, підтримати і вдосконалити систему управління навколишнім середовищем;
б) переконатись у тому, що система відповідає вимогам декларованої ними екологічної політики;
в) надати докази іншим зацікавленим сторонам про таку відповідність;
г) провести сертифікацію (реєстрації) системи управління навколишнім середовищем на відповідність цієї моделі;
д) декларувати відповідність своєї діяльності, продукції чи послуг вимогам цього стандарту.
Стандарт поширюється на організації, що функціонують на території України, незалежно від форм власності і видів діяльності та на органи із сертифікації, реєстрації.
Нормативні посилання
На цей час нормативні посилання відсутні.
Визначення
У цьому стандарті використовуються такі терміни та визначення.
Постійне вдосконалення - процес розвитку системи управління навколишнім середовищем (СУНС) з метою поліпшення всіх екологічних характеристик згідно з екологічною політикою організації.
Навколишнє середовище - середовище, в якому функціонує організація, включаючи повітря, воду, ґрунти, корисні копалини, флору, фауну, людей, а також взаємозв'язки між ними.

Ви бачите тільки 34% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.