Книжки по товарознавству

Ідентифікація екологічних аспектів та оцінювання впливів на навколишнє середовище

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Між екологічними аспектами і впливами на навколишнє середовище існує причинно-наслідковий зв'язок.
Під екологічним аспектом розуміється елемент діяльності, продукції чи послуги організації, який може мати сприятливий чи несприятливий вплив на навколишнє середовище. До таких аспектів належать, наприклад: скид, вихід, споживання, повторне використання матеріалу чи шуму.
Під впливом на навколишнє середовище розуміється зміна, що відбувається в середовищі як результат прояву дії аспекту. Як приклади впливів можна навести забруднення, зараження води або виснаження природних ресурсів.
Ідентифікація екологічних аспектів і оцінювання пов'язаних з ними впливів на навколишнє середовище є процесом, який може бути виконаний за 4 кроки (табл. 15.1).
Крок 1. Вибір діяльності, продукції чи послуг. Вибір слід проводити з тих міркувань, щоб масштаби чи важливість вибраної діяльності, продукції чи послуги, з одного боку, виправдовували доцільність їх дослідження, а з іншого — щоб результати були достатньо зрозумілими.
Крок 2. Ідентифікуйте екологічні аспекти діяльності, продукції чи послуги. Ідентифікуйте якомога більше екологічних аспектів, пов'язаних з вибраною діяльністю, продукцією чи послугою.
Крок Ідентифікуйте впливи на навколишнє середовище. Ідентифікуйте більше фактичних чи потенціально можливих сприятливих чи несприятливих впливів на навколишнє середовище, пов'язане з кожним ідентифікованим аспектом.
Таблиця 15.1 Приклади до трьох описаних вище кроків


Крок 4. Оцініть значність впливів. Значущість з кожного ідентифікованих впливів на навколишнє середовище може бути різне для кожної організації. Кількість визначення може допомогти у прийнятті остаточного рішення.
Процес оцінювання можна полегшувати, якщо структурувати його за такими характеристиками: 1. Щодо екологічних питань: — масштаб впливу;
— сила впливу;
— імовірність виникнення;
— тривалість впливу.
2. Щодо господарських питань:
— можливі адміністративні та правові наслідки;
— складність зміни впливу;
— витрати, пов'язані зі зміною впливів;
— вплив зміни на інші види діяльності та процеси;
— інтереси зацікавлених сторін;
— вплив на репутацію організації.

Ви бачите тільки 34% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.