Книжки по товарознавству

Настанови щодо здійснення екологічного аудиту

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Екологічний аудит призначений для використання організаціями, аудиторами та замовниками аудитів як настанови щодо загальних принципів, відповідно до яких здійснюються екологічні аудити. ДСТУ ISO 14010-97 містить визначення термінів у сфері екологічного аудиту і пов'язаної з ним діяльності, а також загальні принципи екологічного аудиту.
Цей стандарт є одним із серії стандартів 14 000 у сфері екологічного аудиту. У майбутньому в межах цієї серії можуть розроблятися нові стандарти.
ДСТУ ISO 14010-97 (чинний від 1999.01.01), установлює загальні принципи здійснення екологічного аудиту, застосовані до всіх типів екологічних аудитів. Будь-яка діяльність, визначена як екологічний аудит відповідно до цього стандарту, повинна відповідати викладеним у ньому вимогам.
Визначення
У сфері екологічного аудиту використовуються такі терміни та визначення.
Висновок аудиту - професійне судження чи думка, висловленні аудитором щодо предмета аудиту, основою і обмеженням яких є міркування аудитора з приводу даних, отриманих під час аудиту.
Критерії аудиту - політика, практика, методика чи вимоги, керуючись якими аудитор зіставляє зібрані під час аудиту докази щодо предмета аудиту.
Докази аудиту — інформація, протоколи чи інше констатування фактів, які можуть бути перевірені.
Дані аудиту - результати оцінювання зібраних доказів аудиту, зіставлені з погодженими категоріями аудиту. Дані аудиту є основою звіту про аудит.
Аудиторська група - група аудиторів чи один аудитор, призначені для здійснення певного аудиту. До складу аудиторської групи можуть входить технічні експерти і аудитори-стажисти.
Один аудитор зі складу аудиторської групи виконує функцію провідного (головного) аудитора.
Об'єкт аудиту - організація, що підлягає аудиту.
Аудитор з екології — особа, кваліфікована для здійснення аудиту.
Замовник - організація, яка доручає здійснення аудиту.
Замовник може бути або сам об'єктом аудиту, або будь-яка інша організація, яка має на це встановлене законом чи нормативним актом право, або яка має право доручати здійснення аудиту іншій організації на контрактних умовах.
Екологічний аудит — документально оформлений систематичний процес перевірки який включає збирання і об'єктивне оцінювання доказів аудиту для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи управління навколишнім середовищем та інформації з цих питань критеріям аудиту, а також який включає передавання результатів перевірки замовникові.
У вказаних стандартах (серії 14 000) використовуються вирази «здійснення аудиту» - стосовно повного циклу робіт з аудиту, «виконання аудиту» - стосовно робіт, що проводяться безпосередньо на об'єкті аудиту.
Провідний (головний) аудатор з екології - особа, кваліфікована для здійснення екологічних аудиторів і виконання відповідних
функцій управління.
Організація аудиту — це компанія, корпорація, фірма, підприємство, орган влади чи інша установа, що підрозділяє аудиторів чи їх об'єднання з правами юридичної особи чи без них, громадські чи приватні, або з іншими формами власності, які виконують самостійні функції і мають адміністрацію.
Предмет аудиту — установлена екологічна діяльність, захід, умова, система управління навколишнім середовищем і (чи) інформація з цих питань.
Технічний експерт — особа, яка надає конкретну допомогу аудиторській групі, використовуючи власні знання чи досвід, але не бере участі в діяльності як аудитор.
Вимоги до екологічного аудиту — екологічний аудит повинен бути спрямований на чітко визначений і документально оформлений предмет. Сторона, відповідальна за цей предмет, також повинна бути чітко ідентифікована, а її статус документований.
До здійснення аудиту слід приступати тільки за умови, якщо після консультації із замовником, провідний аудитор підтвердив, що:

Ви бачите тільки 40% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.