Книжки по товарознавству

mái hiên xếp giá rẻ

Мета, роль та розподіл відповідальності під час здійснення аудиту систем управління навколишнім середовищем

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Мета аудиту
Аудит системи повинен мати визначені цілі. Прикладами типових цілей можуть бути такі:
а) визначити, чи належним чином СУНС об'єкта аудиту відповідає критеріям її аудиту;
б) визначити, чи належним чином впроваджена і функціонує СУНС об'єкта аудиту;
в) встановити напрями можливого вдосконалення СУНС об'єкта аудиту;
г) встановити спроможність внутрішнього процесу аналізу з боку керівництва забезпечувати постійну відповідність СУНС її призначенню та ефективність її функціонування;
д) оцінити СУН'С у випадках, коли організація передбачає встановити договірні відносини, наприклад такі, як відносини з потенційним постачальником чи партнером у суспільному підприємстві.
Роль, відповідальність та види діяльності
Провідний аудитор. Провідний аудитор відповідає за забезпечення ефективного та результативного виконання і завершення аудиту в межах сфери поширення і плану аудиту, погоджених із замовником. Крім того, відповідальність та діяльність провідного аудитора повинні охоплювати:
— проведення консультацій із замовником і об'єктом аудиту, якщо це доречно, під час визначення критеріїв та сфери поширення аудиту;
— отримання відповідної вихідної інформації, необхідної для виконання завдань аудиту, такої як докладні відомості про види діяльності об'єкта аудиту, продукцію, послуги, місцезнаходження та безпосереднє оточення, а також докладні відомості про попередні аудити;
— визначення рівня можливостей дотримання вимог до екологічного аудиту, встановлених у ДСТУ ISO 14010-97;
— формування аудиторської групи, враховуючи при цьому потенційно можливе зіткнення інтересів і необхідність погодження її складу із замовником;

Ви бачите тільки 29% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.