Книжки по товарознавству

Здійснення аудиту

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Роботи, що передують аудиту
Сфера поширення аудиту. Сфера поширення аудиту визначає ступінь охоплення та межі аудиту з погляду на такі чинники, як місцезнаходження об'єкта аудиту, види та масштаби його діяльності, а також порядок звітування. Сферу поширення аудиту визначають замовник і провідний аудитор. Під час визначення сфери поширення, як правило, проводяться консультації з об'єктом аудиту. Внесення будь-яких подальших змін щодо сфери поширення аудиту повинно здійснюватися за згодою замовника і провідного аудитора.
Ресурси, надані для здійснення аудиту, повинні бути достатніми, щоб відповідати передбачуваній сфері його поширення.
Попередній аналіз документації. На початку процесу аудиту провідний аудитор повинен провести аналіз наявної в організації документації, такої як декларація про екологічну політику, програми, протоколи, настанови, методики з метою встановлення їх відповідності вимогам до системи управління навколишнім середовищем. Для цього слід використати усю належну вихідну інформація про організацію об'єкт аудиту. Якщо документація буде визнана неадекватною для виконання аудиту, то замовник повинен бути поінформований про це. Використання ресурсів повинно бути припинено, аж, поки не будуть отримані подальші інструкції від замовника.
Підготовка до аудиту
План аудиту, Розроблений план аудиту повинен бути гнучким, з тим, щоб уможливити внесення суттєвих змін на підставі інформації, зібраної під час аудиту, і забезпечити можливість ефективного використання ресурсів.
План повинен, як правило, містити:
— цілі і сферу поширення аудиту;
— критерії аудиту;
— ідентифікацію підрозділів та функцій об'єкта аудиту, що підлягають аудиту;
— ідентифікацію посад чи функцій окремих осіб з метою організаційної структури об'єкта аудиту, що мають важливі безпосередні обов'язки щодо системи управління навколишнім середовищем об'єкта аудиту;
— ідентифікацію тих елементів системи управління навколишнім середовищем об'єкта аудиту, які вважаються пріоритетними під час виконання аудиту;

Ви бачите тільки 28% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.