Книжки по товарознавству

Етапи робіт з атестації виробництва

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Порядок здійснення робіт з атестації виробництва передбачає виконання таких етапів:
— подання заявки (якщо атестація проводиться за ініціативою підприємства);
— попереднє оцінювання;
— складання програми та методики атестації;
— перевірка виробництва і атестація його технічних можливостей;
— технічний нагляд за атестованим виробництвом.
У випадку, коли атестація виробництва проводиться за ініціативою підприємства, останнє складає заявку (Додаток Д), яку направляє до органу із сертифікації продукції разом з технічною документацією. J
Якщо атестація виробництва проводиться за вимогою органу із сертифікації продукції, необхідна технічна документація надається органу із сертифікації продукції на його запит.
До складу документації, що подається для попереднього оцінювання, входять:
1. Технічні умови на продукцію, виробництво якої атестується
2. Конструкторська документація (або документація, що визначає склад продукції).
3. Технологічна документація.
4. Стандарти підприємства на:
- проведення періодичних випробувань, включаючи випробування на надійність;
- класифікацію дефектів;
- контроль точності обладнання та оснастки;
- організацію перевірки засобів вимірювань,' контролю та випробувань;
- організацію та порядок здійснення технічного контролю;
- застосування статистичних методів контролю;
- приймально-здавальні випробування;
- контроль технологічної дисципліни;
- технічне обслуговування та ремонт обладнання;

Ви бачите тільки 29% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.