Книжки по товарознавству

Порядок сертифікації системи якості

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Сертифікація системи якості щодо виробництва певної продукції проводиться з метою засвідчення відповідності системи якості вимогам стандарту та системи якості і забезпечення впевненості в тому, що виробник здатний постійно випускати продукцію, яка відповідає вимогам нормативних документів, продукція незадовільної якості своєчасно виявляється, а виробник вживає заходів щодо запобігання виготовлення такої продукції на постійній основі.
Сертифікацію системи якості проводять за рішенням органу із сертифікації продукції, якщо це передбачено схемою сертифікації продукції, або за ініціативою підприємства-виробника.
Для проведення сертифікації системи якості підприємство-виробник надає до акредитованого в Системі органу із сертифікації системи якості заявку.
Орган із сертифікації Системи якості розглядає заявку і надсилає підприємству-заявнику:
— опитувальну анкету для проведення попереднього обстеження системи якості;
— перелік вихідних матеріалів, необхідних для проведення попереднього (заочного) оцінювання Системи якості і стану виробництва.
Опитувальна анкета містить питання, що стосуються системи якості на підприємстві, зокрема:
1. Чи сформульована політика в галузі якості?
2. Чи розроблено «Настанови з якості»?
3. Чи визначені відповідальність і повноваження персоналу в галузі забезпечення якості вибраної продукції?
4. Чи передбачено періодичне здійснення аналізу системи якості з боку керівництва?
5. Чи передбачено періодичне здійснення аналізу контрактів з постачальниками та споживачами?
6. Чи регламентовано процедури управління процесами проектування?
7. Чи регламентовано процедури роботи з документами?
8. Чи регламентовано порядок визначення вимог до якості продукції, що закуповується, а також порядок перевірки такої продукції?
9. Регламентовано порядок забезпечення ідентифікації продукції?
10. Чи прийнято певні процедури управління виробничими процесами?
11. Чи регламентовано процедури здійснення контролю та випробувань?
12. Чи прийнято певний порядок дій з невідповідною продукцією?
13. Чи прийнято певні процедури, які забезпечують здійснення коригувальних дій?
14. Назва органу із сертифікації систем якості її адреса.
15 Чи передбачено певний порядок вантажно-розвантажувальних робіт, зберігання, пакування та постачання, який гарантує збереження продукції?
16. Чи регламентовано процедури реєстрації даних про якість продукції?
17. Чи прийнято певні процедури внутрішніх перевірок системи
якості?
18. Чи прийнято певні процедури здійснення робіт з навчання підготовки та перепідготовки персоналу ?
До складу вихідних документів, які підприємство-виробник повинно надати органу із сертифікації систем якості для попереднього (заочного) оцінювання системи якості, в загальному випадку входять:

Ви бачите тільки 36% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.