Книжки по товарознавству

Порядок акредитації органів із сертифікації та атестації експертів-аудиторів

Саранча. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю

Органами із сертифікації продукції (або систем якості) в системі УкрСЕПРО можуть бути акредитовані організації та підприємства державної форми власності, які відповідають таким вимогам:
— наявність організаційної структури та адміністративних і юридичних можливостей для виконання робіт із сертифікації в галузі акредитації, що підтверджуються статутом та іншими документами, які описують оргструктуру та юридичний статус організації;
— адміністративна і фінансова незалежність від розробників, виробників, постачальників і споживачів продукції:
— достатня кількість компетентного персоналу (експертів-аудиторів), що має необхідні знання і досвід роботи та кваліфікація якого документально підтверджена результатами атестації;
— наявність документально оформленого підтвердження компетентності субпідрядників, яких залучають до виконання окремих робіт із сертифікації;
— наявність актуалізованого фонду нормативних документів (стандартів) на продукцію та методи її випробувань (на моделі систем якості);
— наявність актуалізованого фонду нормативних документів із сертифікації, що діють у системі УкрСЕПРО;
- повнота і актуальність документації, що регламентує діяльність органу із сертифікації;
- досвід роботи із сертифікації продукції (або систем якості)
До основних видів документів, що регламентують діяльність органу із сертифікації, належать такі:
- положення про орган із сертифікації;
- настанови з якості;
- посадові інструкції;
- регламент порядку зберігання і використання інформації про замовників, у тому числі конфіденційної;
- регламент контролю чинної документації (у тому числі своєчасного внесення до неї змін і анулювання застарілих положень);
- регламент інформування замовників про зміни в нормативних документах (стандартах) на продукцію та методи її випробувань (або на моделі систем якості) та в нормативних документах, що регламентують проведення сертифікації в системі УкрСЕПРО;
- регламент розгляду апеляцій замовників.
До офіційної акредитації в системі УкрСЕПРО Держспоживстандарт України як Національний орган із сертифікації може призначити органом із сертифікації певну організацію-заявника для її підготовки до акредитації, що включає:
- проведення організаційних заходів з метою формування оргструктури. необхідної для виконання функцій органу із сертифікації;
розроблення організаційно-методичних документів;
- набуття практичного досвіду роботи шляхом проведення сертифікації продукції (або систем якості) за разовими рішеннями Держспоживстандарту.
Акредитація органу із сертифікації складається з таких основних етапів робіт:
- подання заявки та експертиза документів;
- перевірка органу із сертифікації;
- оформлення, реєстрація та видача атестата акредитації
Після виконання необхідних підготовчих заходів організація-заявник Держспоживстандарт заявку на акредитацію в системі УкрСЕПРО разом з комплектом необхідних документів.
Подані документи проходять експертизу в Держспоживстандарті.
При позитивних результатах експертизи наказом Голови Держспоживстандарту формується комісія для здійснення на місці (в організації-заявнику) перевірки фактичного виконання положень документів, поданих на експертизу.
За результатами перевірки комісія складає акт, який містить висновки і пропозиції комісії щодо готовності організації-заявника до виконання робіт із сертифікації продукції (або систем якості).
Акт перевірки подається до Держспоживстандарту, який при позитивних висновках комісії здійснює:
— затвердження «Положення про орган із сертифікації»;
— оформлення та підписання ліцензійної угоди між Держспоживстандартом і організацією-заявником;
— оформлення та видачу організації-заявнику атестата акредитації в системі УкрСЕПРО (форма атестата акредитації подана Додатку Е);
— реєстрацію органу із сертифікації в Реєстрі системи УкрСЕПРО. Атестат акредитації видається на строк до трьох років.

Ви бачите тільки 35% питання.

Текст смс:
kkdtk2
на номер
4345

Щоб отримати доступ до матеріалів сайту надішліть смс з текстом kkdtk2 на номер 4345. Після цього введіть номер мобільного, з якого ви надіслали смс. Вартість смс — 3 грн.